GroenLinks Oosterhout: "Oranjewoud en BZW vertellen halve verhaal, Gemeenteraad heeft bedrijf bouwplek aangeboden"

De afgelopen dagen hebben de Oosterhoutse gemeenteraadsleden van Oranjewoud en de BZW (Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging) brieven gekregen waarin de raadsleden wordt opgeroepen om alsnog in te stemmen met de plannen van Oranjewoud aan de Beneluxweg in Oosterhout. De BZW schrijft in haar brief: “Wij zijn zeer teleurgesteld over het recente raadsbesluit om de wens van het bedrijf met betrekking tot de nieuwbouwlocatie niet te honoreren." De Ondernemingsraad van Oranjewoud geeft aan dat verder uitstel van nieuwbouw ongewenst is en dat dit ook geldt voor het verhuizen naar een locatie buiten Oosterhout.

Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de gemeenteraad op 19 april geweigerd heeft om Oranjewoud een bouwlocatie in Oosterhout aan te bieden. Naar de mening van GroenLinks is dit volledig onjuist. Op 19 april heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat in het gebied aan de Beneluxweg in Oosterhout er naast de moskee een plek moet komen voor het bouwen van een kantoorgebouw. De gemeenteraad heeft dus wel degelijk een locatie beschikbaar gesteld waar Oranjewoud haar nieuwe kantoorgebouw kan gaan bouwen. Door dit echter niet te vermelden geven zowel Oranjewoud als de BZW een onjuist beeld van de werkelijkheid. GroenLinks vindt dit een kwalijke zaak.

GroenLinks heeft de motie op 19 april ondersteund omdat dan zoveel mogelijk van het groene gebied aan de Beneluxweg behouden kan blijven en Oranjewoud op deze manier in Oosterhout gevestigd kan blijven. Oranjewoud heeft deze uitgestoken hand van de meerderheid van de gemeenteraad echter geweigerd. Wanneer Oranjewoud akkoord gegaan was met dit besluit van de gemeenteraad, had er nu een bestemmingsplan in de raad behandeld kunnen worden waarin dit geregeld was. Hierdoor was de procedure voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw van Oranjewoud waarschijnlijk zelfs sneller gegaan. Nu is er opnieuw sprake van veel terechte tegenstand van omwonenden. Tegenstand die zal gaan leiden tot een procedure tot aan de Raad van State. Hierdoor zal de datum van 1 januari 2013, wanneer Oranjewoud in haar nieuwe gebouw wil zitten, zeker niet gehaald worden. De huidige opstelling van Oranjewoud zal naar de mening van GroenLinks dus eerder tot een vertraging dan een versnelling van haar bouwplan gaan leiden.

GroenLinks