Vanavond gaat uw raad de laatste vergadering voor het zomerreces afhandelen. Het is geen vette agenda maar uw raad weet altijd wel de avond vol te lullen. Zo hebben we bijv. de nota 'Vaststelling bestemmingsplan kerkdorp Den Hout herziening II 2010 (Houtse Heuvel 44A)'. Bij het zien van 44A gaan er bij u waarschijnlijk al wat belletjes rinkelen. Juist, we spreken hier over de buurman van vrind en oud raadslid van gemeentebelangen Kees Bul. Een kwestie die door wereldkampioen ruimtelijke ordening Hoosemans (Gemeentebelangen) tig keer aangezwengeld is. Deze staat dan ook bekend om zijn bijzonder goede feitenkennis en zal vanavond wel weer een stevige pleidooi houden voor vrind Bul.

In uw raadsvergadering van 18 maart 2008 is het bestemmingsplan 'Kerkdorp Den Hout' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 28 oktober 2008 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Door Gedeputeerde Staten is goedkeuring onthouden aan de bestemming van het perceel Houtse Heuvel 44a. De hierop gelegde bestemming 'Bedrijf' werd om juridisch technische redenen niet houdbaar geacht, omdat op de plankaart voor het betreffende perceel geen bebouwingspercentage was opgenomen, zodat niet duidelijk was of het gehele bebouwingsoppervlak bebouwd mag worden. In deze partiële bestemmingsplanherziening wordt voor het perceel Houtse Heuvel 44a deze omissie hersteld en het bebouwingspercentage op de verbeelding (voorheen plankaart genoemd) vermeld.Ze waren dus domweg(?) het aantal vierkante meters van de bedrijfsruimte te vermelden. U hoort nu een fragment van Centraal Café van afgelopen zaterdag waar deze kwestie in de voorbeschouwingen aanbod kwam en misschien weet u nog wel een andere bestemming dan een megastore:Dan hebben we ook nog de nota 'Vaststelling BP Santrijn Rdv en Rbs juni 2010'. Het gekrakeel over het Huis voor Cultuur kan weer losbarsten. Laten we dan vooral ook eens kijken wat het orakel van de site van Huis voor Amateurs te melden heeft over de erfenis van Midas Jan Hein Sloesen. En ja u heeft het goed gezien. Het geweten van Oosterhout heeft zich aldaar ook al in de comments gemeld.