Slotje BrakesteinWie kan zich nog de historische beslissing om slotje Brakestein aan te schaffen -zoals Oolhorst dat destijds noemde- herinneren? Allemaal leuk en aardig. Alleen blijkt uit de sjabloonvragen dat ons Storpbestuur zelf niet weet wat ze ermee aan moeten. Onze raadsleden wordt wel gevraagd om in ieder geval nogmaals 5 ton vrij te maken voor een hekje en wat snoeien (van Lunteren weer in town?).

4. Het voorstel wordt gedaan om het slotje eventueel te verhuren aan een marktpartij. Moet we dan denken aan een commerciële marktpartij? En waarom zal de toekomstige exploitatie van Brakestein plaatsvinden door een marktpartij?

Antwoord 4: De exploitatie van een zodanig specifiek en karakteristiek pand als slotje Brakestein behoort niet tot de core bussiness" van de gemeente. Ook de vereiste expertise voor exploitatie van dit bijzondere pand ontbreekt. Daarom zou exploitatie door de gemeente in verhouding erg veel tijd en energie vergen, terwijl voorts onzekerheid bestaat over de uiteindelijke inkomsten. Om deze reden wordt overwogen het slotje te verhuren aan een marktpartij. Of er sprake is van gebruik door een commerciële of een niet commerciële marktpartij is (mede) afhankelijk van een nadere uitwerking van de denkrichting in een haalbaar concept voor exploitatie.

5. En als die mogelijkheid open wordt gehouden aan wat voor huur wordt dan gedacht? Dit uitgaande van de aanschafprijs of de waarde van het pand alleen?

Antwoord 5: Vast beleid is dat gemeentelijke onroerende zaken worden verhuurd tegen marktwaarde. Bij de vaststelling van een marktconforme huur zal uiteraard rekening gehouden moeten worden met de eventueel door de gemeente opgelegde voorwaarden en beperkingen. 6. Als er een marktpartij in komt, houdt dat dan in dat de gemeente zich niet meer met de exploitatie zal bemoeien en ook op andere wijze geen gebruik meer van het slotje zal maken? Antwoord: Uiteraard kunnen desgewenst tussen gemeente als eigenaresse van slotje Brakestein en een marktpartij (vooraf) afspraken worden gemaakt over de mate van invloed op de exploitatie en het gebruik door de gemeente zelf. Bij de nadere uitwerking van de voorgestelde denkrichting in een haalbaar concept voor exploitatie kan dit aspect worden meegenomen.