De Heerlijkheid Oosterhout nodigt u uit voor de lezing

OUDE VELDNAMEN OOSTERHOUT

Deze lezing zal gegeven worden door: Christ Buiks

Christ Buiks zal voor de Heemkundekring een lezing verzorgen over de oude nederzettings-en veldnamen van Oosterhout. Iedereen zal wel meteen begrijpen dat de naam Den Hout iets met bos te maken heeft,maar wat schuilt er achter de namen Dorst, Steelhoven of Seters? De spreker heeft tientallen jaren studie gemaakt van de duizenden oude namen van akkers, weilanden, bossen en heidevelden die Oosterhout rijk is.

Op de lezingavond zullen de namen van de gehuchten van Oosterhout behandeld worden (en eventueel ook enkele namen van omliggende plaatsen) en daarna die van een aantal akkers, gebieden, weilanden en dergelijke. Voor de invoering van het kadaster had een groot aantal percelen een eigen naam. Door de uitbreiding van de bebouwing,door de aanleg van wegen en industrieterreinen en door ruilverkaveling is vrijwel de hele middeleeuwse structuur van de percelen grof verstoord en zijn de namen verdwenen. Het is daarom erg belangrijk om dit cultureel erfgoged van vele eeuwen oud vast te leggen en zo voor het nageslacht te bewaren.

Christ Buiks heeft niet alleen namen opgezocht in oude archiefbronnen maar hij ging ook langs bij tientallen oudere boeren die de namen van hun landerijen nog kenden.

U bent van harte welkom op de avond,
Plaats: Stadscafé, Heuvel 3
Tijd: woensdag 18 febr. om 20.00 uur