ceesposter

We hebben ons eerste lijstje via de mail mogen ontvangen. Wie uitgelicht wilt worden op Storp kan ons deze sturen natuurlijk. Daarbij geven we ons wel de vrijheid om aan het begin een opmerking te maken. Zo ook op de standpunten van Cees Noltee en zijn partij Groen Brabant.

Opvallend: Indien u vindt dat de uitgaven aan de overmatig gesubsidieerde Bussel en de buitensporige uitgave aan een bij voorbaat verliesgevende parkeergarage beter aan alle inwoners van Oosterhout ten goede kan komen zit u goed bij Groen Brabant. Uw gemeentebestuur mag dan wel haastig met de werkzaamheden voor de verkiezingen zijn begonnen, we hebben altijd nog iets als een sterfhuisconstructie. Daarmee kunnen, zoals een ander standpunt: ‘buffer overgangskosten’, de overgangskosten mede behaald worden. Iets voor heel Oosterhout en niet voor een paar (regio)bezoekers reductie te gunnen op toegangsprijs Bussel.

Lijst 8 Groen Brabant

Groen Brabant wil u de komende 4 jaar weer vertegenwoordigen in de raad van Oosterhout maar we gaan u geen gouden bergen beloven. In deze tijden kan dat niet. Het is net als thuis. Als er minder geld binnen komt, moet ook de gemeente schrappen in de uitgaven. Het wordt dus passen en meten. Maar we zullen er wel voor strijden dat de OZB belasting niet belachelijk stijgt vanwege een overbodige maar dure parkeergarage bij de Bussel. En we gaan ook niet schrappen in voorzieningen en de hulp aan burgers, jong en oud, die het toch al niet gemakkelijk hebben. Daar gaan we juist geld voor reserveren. !

Laat Oosterhout gewoon maar Oosterhout blijven: groen, veilig en met goede voorzieningen. Dat moeten we in stand houden. Dus geen dure voorzieningen zoals in grote steden. Die passen niet bij een stad als Oosterhout. Er is toch niks mis met gewoon blij zijn met wat we hebben? Daar gaat Groen Brabant voor. !

Bij een stem op Groen Brabant weet u dat die stem in de raadzaal ook echt zal klinken. Wij stellen al 23 jaar zaken aan de orde die niet deugen. Als de rest zwijgt, doen wij juist onze mond open. Met durf en met kennis van zaken. Zoals bij de brand bij ELD en het controleren van bedrijfsvergunningen. Wij zagen als enige de fouten die eerst werden ontkend maar later wel bleken te kloppen..!

Wilt u uw stem laten horen in de raadzaal, stem dan Groen Brabant. Lijst 8

Onze 8 speerpunten

1 DE BUSSEL: EEN BODEMLOZE PUT
Verlaag de jaarlijkse verliezen met 800.000 euro van de Bussel. De Bussel, een doorn in het oog van velen.

2 GEEN LEGE PARKEERGARAGE IN SANTRIJN
Verlaag de parkeertarieven, en bespaar 25 jaar lang ! 200.000 per jaar door geen parkeergarage te bouwen in Santrijn.

3 VEILIGHEID OP STRAAT
Veiligheid op straat door een zerotolerance beleid. Geen acceptatie van de verstoring van de openbare orde en intimiderend en asociaal gedrag. Meer ruimte voor de fiets.

4 BUFFER VOOR OVERGANSKOSTEN
Vorm een buffer om de overgangskosten voor jeugdzorg, overgang van AWBZ naar WMO en invoering van de participatiewet op te vangen.

5 NIET MEER DAN VIER WOONLAGEN
Geen inkijk en slagschaduw, maar veel zon en privacy. Ruimtewinst bij hoogbouw van meer dan vier woonlagen is gering en bijna verwaarloosbaar.

6 EEN SCHOON EN GROEN OOSTERHOUT
Investeer in groen en schoon. Terug naar de oude kapvergunning en beter onderhoud van het bestaande groen.

7 STRENGE INSPECTIE VAN BEDRIJVEN
Bij overtreding van de regels door bedrijven keihard optreden, voor veilige bedrijven en een veilige (woon)omgeving. De brand bij ELD toont aan dat inspecties nodig blijven.

8 INVESTEREN IN EEN EFFECTIEF DUURZAAM OOSTERHOUT
Investeer in duurzaamheid, zoals in:

 • een duurzame en sociale grondslag rioolheffing
 • gebouwen die meer energie opwekken dan verbruiken
 • een effectieve manier van onkruidbestrijding
 • bedrijven die afvalwater lozen van drinkwater-kwaliteit

Lijst 8 Groen Brabant

 1. Cees Noltee
 2. Boudewijn Schoenmakers
 3. Jac Corten
 4. John van den Einde
 5. Fien Caron
 6. Gaby Hermans
 7. Marvis Jonis

www.groen-brabant.nl