De kogel is nu dan toch echt door de kerk. Het stadsbestuur en de coalitiepartijen die zich zoals altijd laten gijzelen door afspraken binnen de coalitie hebben beslist dat er drie buurthuizen moeten verdwijnen. Dit ondanks pogingen van Groen Brabant en de rest van de oppositie hier een stokje voor te steken. Onder het mom van lokaal sociaal beleid is er geen plaats meer in de herberg voor een aantal verenigingen en gebruikers. Met andere woorden de gemeente geeft geen garantie, dat iedereen onderdak houdt, onder dezelfde voorwaarden als die ze eerst hadden.

Hieruit blijkt dat een stadsbestuur dat vertelt wat andere partijen moeten doen bij een gemeenschappelijk vraagstuk zoals het sluiten van diverse buurthuizen, op zijn zachts gezegd niet effectief en wenselijk bezig is. Een stadsbestuur dat zo graag de regie wil hebben, zou mensen moeten overhalen om samen met hen tot het beste resultaat te komen. Maar laat dat nou net niet, de beste eigenschap van dit bestuur te zijn. Exit is het niet voor het natuurgebiedje aan de Beneluxweg-Zuid, er is juist na twintig jaar historie geschreven. Groen Brabant diende een voorstel in om de riante plek waar Oranjewoud een kantoor wilde vestigen een groen bestemming te geven. Dit werd door een meerderheid van de raad aangenomen de hele oppositie inclusief een drietal leden van de PvdA stemden voor. Desalniettemin blijft er voor Oranjewoud toch nog ruimte over om te bouwen aan de Beneluxweg-Zuid, maar dan wel op een ander stuk grond. Reden om uit Oosterhout te vertrekken is er naar onze mening dan ook niet.

Cees Noltee Groen Brabant