Tijdens de raadsvergadering van januari verweet wethouder Peters hem nog dat hij een karikatuur maakte van het handhavingsbeleid en tijdens een interpellatiedebat in februari kreeg de burgemeester het ook niet over de lippen om Cees Noltee, al was het maar een beetje, gelijk te geven maar deze week was het dan eindelijk zover.

Het college heeft er ongeveer 1½ A-4 tje voor nodig en een brei aan woorden maar eindelijk komt er dan toch een, zij het benepen, - van het Oosterhoutse college van B&W richting raadslid Cees Noltee van Groen-Brabant.
Å“sorryâÃÃ

Maar Noltee krijgt niet alleen “sorry” te horen. Hij krijgt uiteindelijk ook waar hij in januari al om vroeg. Liefst € 220.000 legt het college nu op tafel om de gemeentelijke vergunningverlening en handhaving op een fatsoenlijk niveau te brengen. Het kan dus verkeren. Zo wordt een raadslid platte oppositie retoriek verweten en zo krijgt hij na 4 maanden het grootste gelijk van de wereld.

icon brief_ontwikkelingen_gemeentelijke_milieuvergunningverlening_en_handhaving.pdf (1.96 MB)