“Zwembaden en bibliotheek moeten blijven. Stop met Huis voor Cultuur!”

Bij de behandeling van de begroting 2011 in de gemeenteraad zal GroenLinks met voorstellen komen om een aantal door dit College voorgestelde bezuinigingen terug te draaien. GroenLinks gaat niet akkoord met:
• Sluiting van de bibliotheek in Dommelbergen;
• Het afschaffen van de bibliobus;
• Het weer gaan gebruiken van gif bij de bestrijding van onkruid;
• Het financieel korten van allerlei verenigingen in Oosterhout;
• Het opheffen van de financiele ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten.

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het College op dit soort zaken gaat bezuinigen terwijl ze wel haar prestigeproject “Huis voor Cultuur” doorzet. Fractievoorzitter Willem-Jan van der Zanden: “De gevolgen van het Huis voor Cultuur worden nu duidelijk. Dit project gaat zoveel geld kosten dat hiervoor bepaalde andere voorzieningen in de stad zullen moeten sluiten. Daarnaast zijn allerlei bezuinigingen die betrekking hebben op de eigen gemeentelijke organisatie nog niet eens uitgewerkt. Eerder zeiden het college en de coalitiepartijen dat de voorzieningen in Oosterhout op peil zouden blijven. Dat blijkt nu niet waar te zijn. ”

Ook GroenLinks beseft dat het in deze financieel moeilijke tijd nodig zal zijn, om moeilijke beslissingen te nemen om de begroting weer in evenwicht te brengen. Dit betekent dat het “Huis voor Cultuur” financieel niet meer mogelijk is en dat er ook flink gesneden moetworden in de managementlaag van het gemeentehuis.

GroenLinks vindt dat er zo op dit moment nog voldoende bezuinigingsmogelijkheden zijn, waarbij het voorzieningenniveau van de Oosterhoutse burger behouden blijft.