Vandaag heeft GroenLinks van VVD-informateur Jan Peters het bericht ontvangen dat VVD, PVDA, Gemeentebelangen en CDA exclusief met elkaar gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe coalitie. Tijdens een serieus en prettig anderhalf uur durend gesprek met Jan Peters op zaterdag 6 maart jl. heeft GroenLinks gewezen op het belang van een groot draagvlak in de gemeenteraad voor de bezuinigingen die de komende vier jaar nodig zijn. Iets wat op de avond van de verkiezingen ook is aangegeven door VVD-lijsttrekker Jan Peters. Naar de mening van GroenLinks moet voorkomen worden dat er al te snel een situatie van oppositie tegenover coalitie ontstaat

GroenLinks betreurt dan ook de houding van de vier grote partijen in de gemeenteraad. In plaats van in een vroeg stadium te zoeken naar maximaal draagvlak wordt al in het begin van het proces gekozen voor uitsluiting van andere partijen om meer of minder duidelijke redenen. Wat GroenLinks betreft ligt de bal nu bij VVD-informateur Jan Peters om aan te geven op welke manier hij dat brede draagvlak, waar hij op de avond van de verkiezingen over sprak, vorm zal gaan geven. Op deze manier wordt naar de mening van GroenLinks geen draagvlak gecreerd voor de belangrijke beslissingen waarvoor de gemeente Oosterhout de komende jaren komt te staan en is er duidelijk sprake van een valse start.

Voor GroenLinks staat de komende vier jaar centraal dat ondanks de bezuinigingen het voorzieningenniveau op het gebied van welzijn, wet maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid gehandhaafd dient te worden. Om na de crisis ook economisch weer voorop te lopen dient verder geinvesteerd te gaan worden in een meer duurzame stad. Wat bezuinigingen betreft zal ook gesneden moeten worden in het aantal ambtenaren op het gemeentehuis. Dit kan als de gemeente zich vooral bezig gaat houden met de uitvoering van beleid en terughoudend is met nieuw beleid. Tegelijkertijd zal er ook een einde gemaakt moeten worden aan allerlei “luxe” projecten zoals: “Oosterhout Familiestad, Actieplan Stadshart, Slotje Brakestein en het hogere onderhoudsniveau van de openbare ruimte in de binnenstad”. Dit is een “luxe” die de gemeente zich in deze tijden niet meer kan veroorloven.