Plannen opstellen en vervolgens geen of weinig geld beschikbaar stellen voor de uitvoering van deze plannen, leidt er toe dat de burgers hun betrokkenheid met hun omgeving verliezen en teleurgesteld raken in de politiek. Bewoners voelen zich niet gehoord. Dit schijnt het lot te worden van de dorps ontwikkelingsplannen die voor de kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind worden opgesteld.

Groen Brabant luistert wel en vindt dat deze plannen snel resultaat moeten opleveren. Daarom moeten de knelpunten opgelost en de wensen uit die plannen goedgekeurd en gesteund worden. De inwoners van de kerkdorpen zitten namelijk niet te wachten op nieuwe rapporten, zij verwachten wel dat de schop zo snel mogelijk de grond in gaat. De ambities uit die plannen kosten veel geld. Dat geld is er, en te halen uit de 35 miljoen die verkoop van Intergas ons heeft opgeleverd en nu wordt besteed om megalomane projecten in de binnenstad uit te kunnen voeren.

Groen Brabant is de mening toegedaan dat besteding van dit geld ten goede moet komen aan iedereen in Oosterhout. En dat er dan gezien het aantal inwoners ongeveer drie miljoen euro aan de dorpsplannen van de drie kerkdorpen besteedt moet worden. Niet praten maar poetsen is ons devies.

Cees Noltee Groen Brabant