Het stadsbestuur wil een algemeen fietsverbod instellen in dat deel van de Klappeijstraat waar de horeca het voor het zeggen heeft. Het stadsbestuur wil ook dat op de markt straks alleen nog buiten winkeltijden gefietst mag worden. En om de leefbaarheid op de markt te garanderen is er voor gekozen de voetgangers de ruimte te geven. Want fietsers zouden in conflict kunnen raken met voetgangers omdat ze zomaar van alle kanten de markt op kunnen rijden. Naar de mening van Groen Brabant zijn voetgangersgebieden er om auto’s te weren niet om fietsers buiten te sluiten. Fietsers toelaten zou het uitgangspunt moeten zijn. Want enkel als het aantal voetgangers per uur per meter profielbreedte van een straat of plein boven de 200 uitstijgt is de combinatie fietsers en voetgangers niet mogelijk, zo blijkt uit onderzoek. Het stadsbestuur heeft dus een politieke keuze gemaakt die zij niet of nauwelijks cijfermatig kan onderbouwen, want zoveel mensen lopen er per uur niet over de markt.

Groen Brabant vindt dat het beter is een duidelijk zichtbaar fietspad op de markt te maken, zodat de fietsers te gast zijn bij de voetgangers, en de markt aantrekkelijk blijft voor beide groepen. Als je om allerlei redenen de mensen op de fiets wil krijgen zul je ze daartoe ook de kans moeten geven. Groen Brabant is vóór fietsen op de markt en vóór veilige fietspaden van de kerkdorpen naar Oosterhout.

Cees Noltee Groen Brabant