NL-Politie-PD.jpgAgenten van het politieteam Oosterhout hielden donderdag 14 juni verkeerscontroles op diverse locaties in Oosterhout. In totaal namen 32 politiemedewerkers deel aan deze controles. Doelstelling van de controle was om als politie duidelijk zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn en met het optreden een bijdrage te leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid en normhandhaving.

Toezicht bij basisscholen
In de ochtenduren (tussen 07.45 en 09.00 uur) controleerden de agenten het haal- en brenggedrag rondom de Oosterhoutse basisscholen. Het is een bekend fenomeen dat ouders van schoolgaande kinderen klagen over het onveilige verkeersgedrag rondom scholen, terwijl ze daar zelf veel invloed op hebben door hun haal- en brenggedrag. De controleplaatsen waren ingericht nabij de Paulo Freireschool, De Duizendpoot, De Rietgors, De Regenboog Menorah, De Beiaard en De Pionier. De agenten letten daarbij op overtredingen die de verkeersveiligheid van de schooljeugd in gevaar kunnen brengen. Uiteraard lag de nadruk op de draagplicht van de autogordels en het veilig vervoeren van kinderen. De Oosterhoutse agenten kregen tijdens hun werkzaamheden diverse complimenten van omwonenden, leerkrachten en ouders. Na afloop van de controle bij de scholen reikte teamchef Rob Freriks de kinderen van basisschool De Duizendpoot het verkeersexamen uit. Groep 7 van deze school leverde de beste prestatie van alle Oosterhoutse scholen tijdens het theoretische en praktische verkeersexamen.

Aandachtplekken van wijkagenten
In de loop van de ochtend werd het werkterrein verlegd naar plekken die volgens de wijkagenten speciale aandacht nodig hadden. Dit veelal op verzoek van buurtbewoners op plaatsen waar veel verkeersovertredingen worden gepleegd. De agenten stonden tussen 09.45 en 12.00 uur op:
- de Provincialeweg in Oosteind
- de Lage Molenpolderweg (bestemmingsverkeer)
- de Beneluxweg ter hoogte van de Vondellaan
- de Hoofseweg nabij de Oostpolderweg.

Verkeerstoezicht in het centrum Tussen 13.15 uur en 15.00 uur was het Oosterhoutse centrum aan de beurt voor extra verkeerstoezicht, met controleplaatsen op de Leijsenhoek, Torenstraat, Keiweg en het voetgangersgedeelte in het winkelgebied.

Bekeuringen en boetes
In totaal werden circa 470 personen staande gehouden en gecontroleerd. Veelal was alles in orde. · 96 bestuurders of hun passagiers droegen geen gordel en kregen een boete van € 75,- opgelegd · 20 overtreders negeerden een geslotenverklaring en kregen ieder een bekeuring van € 50,-
· 3 bestuurders hadden het rijbewijs niet bij zich. Dit leverde ieder een boete op van € 50,-
· 3 weggebruikers maakten illegaal gebruik van een gebied waar alleen bestemmingsverkeer mag komen en kregen daarvoor een bekeuring van € 50,-
· 1 bestuurder was helemaal niet in het bezit van een rijbewijs en mag zich binnenkort daarvoor ij Justitie verantwoorden
· 3 bestuurders telefoneerden tijdens het autorijden, maar deden dat niet handsfree. Dit kwam hen op een boete van € 130,- te staan
· in twee gevallen was er sprake van een technisch gebrek waarvoor proces-verbaal werd opgemaakt. Het ging om het voeren van een onjuiste kentekenplaat en een defecte uitlaat.