Bedankt voor die bloemenWe gaan even de behandeling van nota ‘laat duizend bloemen bloeien’ onder de loep nemen. Het mooie van uw raad is dat ze graag aan dualisme (op hoofdlijnen beslissen) doen maar tegelijkertijd zich ook graag bemoeien met wat er in een vitrine van een museum moet komen te liggen. Er zijn wel enkele hoofdlijnen die nog steeds tot pijntjes lijden aan te wijzen. Het Speelgoedmuseum op Stelten is daarvan wel het grootste voorbeeld. Uw college weet onze raad steeds een nota voor te schotelen waar bestemming en gebruikers van de voorheen basisschool Zandheuvel niet strikt gescheiden zijn. Onder andere daardoor kon er niet besluitvormend vergaderd worden maar opiniërend. Ook het verbouwen van de Schervenheuvel om er amateursverenigingen te huisvesten zonder aan te kunnen geven hoeveel er inpassen toont aan dat de nota nog aan veel kanten zuigt. Dat wordt niet zo gezegd. Men spreekt dan eerst de waardering uit voor de manier hoe de nota tot stand is gekomen (gezellie bijeenkomst in Slotje Brakestein waar het cultuurveld gehoord is) om het vervolgens af te vlammen. Dat krijg je als je half werk aflevert.

Laten we maar eens beginnen bij het begin.

Berend Oost (PVDA) kwam tevoorschijn als een wazige hippie met een flowerpower praatje met veel beeldspraak. Dick Bisschop –duidelijk over de houdbaarheidsdatum- moest nogal eens tussenbeide komen om het verhaal duidelijker te krijgen. Berend gaf nog wel als tip om van Oosterhout een poëziestad te maken. Hij refereerde aan het gestopte gebeuren in Watou. Of we in ons Storp zitten te wachten om overspoeld te worden door dromerige kudthippies laten we maar even in het midden.

Maria Dujardin (Gemeentebelangen) trachtte een potje te breken voor Kaszah in Dorst om deze weer in gebruik te krijgen. Er zouden vijfentwintig jongeren uit Dorst –met ondersteuning van ouders- genegen zijn om Kaszah weer op te bouwen. Dorst beschikt over ongeveer 100 jongeren die in de doelgroep van gebruikers vallen . Gisteren werd hiervoor een motie ingediend. Ons Prupke zij dat dit niet onder cultuur maar programma jong valt. De voorheen bekritiserend ambtenaren stukjesschrijvert 'alliantiemanager Jong' zou al in contact zijn met deze groep. Het is nog onduidelijk wat de verlangens in Dorst zijn. Een inzuipplek of een plek waar activiteiten ontwikkeld kunnen worden. De motie werd niet voldoende gesteund maar wordt nog vervolgd. Een motie om ook in Dorst accommodaties te realiseren voor expositieruimte, toneel en dergelijke haalde het niet.

Bert Schuur (CDA) haalde uit naar ons Prupke door haar met kameraad Bode aan te spreken. Waarschijnlijk heeft hij daarna onrustig geslapen en is de Heer in zijn slaap verschenen om zijn gristenoren eens goed uit te wassen. Hij bood gisteren ons Prupke lafjes zijn nederige excuses aan voor zijn gristelijke uitwassen.

Wijers (VVD) Begon met lieve woordjes richting zijn verloofde om vervolgens eens flink uit te halen richting Speelgoedmuseum en Brabants museum Oud Oosterhout. Zandheuvel 51 verkopen en appartementen erop en de 7 ton investeren in een pand –nieuw of bestaand- om er alle subsidiesponsen te huisvesten. Ook kwam er even een sneer richting Maria Durjardin – die deel uitmaakt van de club die gezien wordt als de nekomdraaiers van Surae- door te vermelden dat destijds Surae voor minder dan 170.000 euro per jaar moest sluiten en als het om bevriende cultuurvrienden gaat de knip veel verder opengaat.

Wijers zei dus zoiets als: "Vindt u dat SoS open moet blijven met acceptatie van de daaraan maximaal verbonden kosten van gemiddeld 17 euro (gebaseerd op de onrealistische inschatting van verdubbeling bezoekers van vijfduizend naar tienduizend) per bezoeker?"

We pakken nu alleen nog even de bijdrage van Noltee (Groen Brabant) Noltee ontpopte zich als een echte stadsdichter om af te sluiten met de woorden: “Laat Oosterhouters niet bloeden financieel, voor die duizend bloemen zonder steel.”

Noltee raakte wel goed de kern door te stellen dat de raad duidelijkheid moet geven wat ze nu wel of niet vinden van SoS in de oude Zandheuvelschool. Dat gebeurde na 2 dagen vergaderen wederom niet. Juist een opnierende behandeling is voor zoiets uitermate geschikt. Gemiste kans en hopelijk in maart een fatsoenlijke uitgewerkte nota zonder aanleiding voor wederom een avondje geka-okel om niets.

Overige bijdragen:

GL/D66

SP

OF (zoals zo vaak te lief)

En als klapper deel 2 van gisteravond.