Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft haar goedkeuring uitgesproken over de komst van gokhallen in het centrum van Oosterhout.Alles is voor Bassie Bas Hoedemakers –toekomstig uitbater van de gokpaleizen– is blij dat het college overstag is gegaan en kijkt al uit naar het moment om de jeugd hun zakgeld, of zuur verdiende centjes met vakkenvullen, krantenwijkje en dergelijke, in te nemen.

Bas Hoedemakers richt zich op de jeugd tussen 12 en 18 jaar oud.
De centrumbewoners zien met angst en beven de gokpaleizen tegemoet.
Ze vrezen voor ernstige overlast. Het college van B&W ziet dat anders.

Voordat de gokpaleizen er komen dient het bestemmingsplan aangepast te worden.
In mei beslist de gemeenteraad of alles voor Bassie is of dat de jeugd
wat nuttigs met hun zakgeld kan gaan doen.