Opzouten jullie“Frontale aanval tegen de paracommercie heet dat dan netjes bij Gemeentebelangen. De fractie van Gemeentebelangen eist van ons Storpsbestuur dat die een einde maakt aan de feesies in buurt-, wijk- en dorpshuizen. Ze vinden dit oneerlijke concurrentie t.o.v. de overige horeca in ons Storp.

Wijkcentra krijgen subsidie. Daardoor hoeven ze bijv. geen zaalhuur te betalen en kunnen ze een pilsje tegen een normale prijs aanbieden. Bij monde van Marian Janse doet Gemeentebelangen nu dikke boehoe in een brief aan ons college: “Bruiloften en ander soort feesies horen niet in wijkcentra thuis maar bij de door ons gesorteerde horecaondernemers." Dit doet ze zonder concrete cijfers aan te kunnen voeren in hoeverre er nu schade geleden wordt.

Dat is een domper voor het Plebs. Maak je gebruik van de gratis trouwoptie in ons Storphuis wordt je al binnen 2 minuten als armlastige parasiet buiten gesodemieterd, komt Gemeentebelangen ook nog eens lang om na te trappen. Voor elk pleziertje, anders dan de hunne, moet de burger nu eenmaal vet betalen. Het Plebs moeten hun kinderen ook al verstek laten gaan bij pleziertjes. Zo had je vroeger voor de jeugd de zogenaamde colasoosen. Heden ten dage moet dat in de opgepimpte Toonzaal gepaard gaan met € 17,50 entree en € 1,90 voor een colaatje. Het is dus niet altijd een keuze bij wie je feest. Vaker is het de keuze: in wijkcentra een feesie of helemaal niets.

Maar, misschien wil het Plebs helemaal niet in de door GB geselecteerde horeca feesten, omdat bijv. de catering gewoon kudt is. Een beetje meer vertrouwen in eigen kunnen zou hier ook op zijn plaats zijn. Zo wordt er al genoeg bepaald door enkele mensen wat hier wel niet mag komen in ons Storp, zoals bijv. die gokbaas die een andere bowlingbaan tegenhield. Maar goed, U Plebs bent in ieder geval goed genoeg om een handjevol horeca-exploitanten met een mooie huiskamer te sponsoren.

Mag u in ieder geval nog iets van Gemeentebelangen.