hellingUw raad heeft de nota 'Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 5 (aansluiting N629-A27)' behandeld. Zoals de wethouder aangaf wordt er er al circa 20 jaar over gepraat. Het wordt nu dus tijd om eens flink door te halen en na al het gebakkelei tot uitvoering over te gaan.

Fietsers kregen extra aandacht betreffende veiligheid en hellingshoek; niet iedereen heeft een e-bike. Het leidde tot deze 'motie' die aangenomen werd.

Uiteraard blijft CDA het CDA en kon DOA niet uit de bijdrage blijven.