pinnenO Heer, vergeef mij al mijn zonden

Laten we maar eens beginnen met het openingsgebed van uw burgervader. U weet wanneer een VVD`er Hem aanroept U op Uw centen tellen moet passen. Zeker 9 van de 10 keer gaat het om vergiffenis vragen voor het buitensporig declaratiegedrag. De 1 keer die overblijft is voor een smeekbede of ze het in de hemel voort mogen zetten.

Uw raad heeft dus vergaderd over uw centjes, waarmee op het Slotjesveld gespeeld wordt. Hierbij worden ook nogal wat zorgen geuit. Zo ook de toegenomen langlopende leningen die uw stadsbestuur aangegaan is. De Bussel voor enkele cultuurgekkies, die miljoenen en miljoenen heeft gekost, en u jaarlijks rond de 1,6 a 2 miljoen aanvulling gaat kosten. Investering in de Warande en de nieuwe Vinex-locatie ‘de Contreie’ waren nog enkele voorbeelden die aangehaald werden. Vooral die laatstgenoemde dreigt een zorgenkindje voor de gezamenlijke portemonnee te worden. U heeft er afgelopen april alles van kunnen vernemen. De schuldenlast is opgelopen tot € 1500,- per inwoner van dit Storp.

Hofleverancier ICT in problemen door wietplantjes

Een script voor een klucht, die niet zou misstaan in een Openlucht Theater, verwacht je niet zomaar in een raadszaal. Willem Jan van der Zanden van GroenLinks lukte het echter feilloos. Aanleiding was de sluiting van een drugspand aan de Havenweg door de koele kikker, die zich uw burgemeester mag noemen. GL had daar eerder al art. 41 vragen over gesteld. Vragen hier, antwoorden daar.

Equalit is gevestigd in het voormalig Intergas-gebouw. Heden ten dage is het een bedrijfsverzamelgebouw. Als daar in een van de units wietplantjes aangetroffen wordt zal uw burgervader ook de tent moeten sluiten. Als uw ICT-wethouder dan geluk heeft dan zou hij van zijn collega 1 keer per maand eens naar binnen mogen (beweeg over deze tekst voor complete versie).

Nu is WJ van der Zanden door uw college al vaker voor een vervelende parasiet uitgemaakt, en uit de beantwoording van uw Bacootje en wethouder ICT blijkt dat ze dit nog steeds zo vinden.

Winst op kloostermuur al weer opgesoupeerd

CDA wist in 1 bijdrage de zorgen over de uitgaven uit te spreken, om vervolgens een potje te breken om weer tonnen tot miljoenen over de balk te gooien. Dit alles in het kader van verbindend bestuur. In het Oosterhoutse zijn clubjes actief die ideeën bedenken die de belastingbetaler zwaar geld kosten. In dit geval zijn onze parken de dupe geworden van een club die een hobbyfilmpje hebben gemaakt en aan uw gemeentebestuur op willen dringen.

Hoewel wethouder Marian Janse-Witte in het verleden al eens op het plan gereageerd had, met de opmerking dat heel misschien enkele voorbeelden (hekjes) betaalbaar/haalbaar zouden zijn, is de strijd gewoon doorgegaan. Dit soort mensen accepteren nu eenmaal geen Nee. Wanneer uw gemeentebestuur niet direct de buidel trekt is het kut-gemeente hier en kut-gemeente daar. Vervolgens wordt er de media opgezocht en als de kut-gemeente dan nog geen geld geeft worden raadsleden bespeeld. Een vast stramien.

We hebben enkele weken terug uw SP-wethouder al horen verklaren – over het voorstel dat hem een chronische déjà vu opgeleverd moet hebben - dat ieder idee in het kader van burgerparticipatie dat door burgers aangedragen wordt niet betekent dat deze automatisch gehonoreerd worden.

Deze keer was het niet de VVD maar het CDA dat voor het karretje gespannen werd. CDA diende een heuse motie in waarin benadrukt werd dat: de gemeente niet over capaciteiten beschikt om zelf een hobbyfilmpje te maken en verzocht werd om contact op te nemen met de werkgroep stadsparken om te leren hoe dat moet, en vervolgens al hun wensen uit te voeren.

VVD zag de bui hangen en al doorvragend zwakte CDA bij elke stotter de intentie van de motie af – terwijl voor iedereen wel degelijk de strekking duidelijk was. Bij aanvang tweede termijn hoort u het integraal overnemen van de plannen in de motie al sneuvelen. Uiteindelijk belandde de motie waar die hoort: in de prullenbak.

Irene 58 tijdelijk naar sportpark de Contreie, zoals CDA liet horen, is tegen het zere been van onze boze kabouter uit Den Hout. U hoort hem daarover dan ook vragen stellen aan het CDA.

Tussen wal en schip beland

Uw gemeentebestuur heeft in 2013 € 2.000.00 gespendeerd, waarvan de helft voor rekening van overheid en provincie, aan een nieuwe laad- en loskade bij industrieterrein Vijf Eiken. Daarbij was vooraf afgesproken dat een deel van de gemaakte kosten (€ 700.000) terugbetaald zou worden door de exploitant. Van essentieel belang is dan dat er wel schepen aanmeren, en daar schort het nu aan. En dan treedt de bekende wet in: geen handjes geen koekskes. Uw gemeente dan dus voorlopig fluiten aan de centjes, er is niets overgemaakt. Wethouder Willemsen blinkt steeds vaker uit in het niet willen beantwoorden van minder populaire zaken waar zijn ster niet kan stralen. Net zoals bij lastige BIZ-vragen ook hier het antwoord dat er ooit wel eens een briefke naar uw raad komt

Dit en meer zaken in geluid onder: