stoplichtZoals voorspeld in onze voorbeschouwingen was het gisteren complete chaos in uw raad bij de beraadslaging om € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van uitbreidingsplannen van de Oosterhoutse Golfclub. Met alleen al in de kop ‘ten behoeve van de Oosterhoutse Golfclub’ heeft uw college de chaos zelf veroorzaakt, door te suggereren dat het hier toch een groot deel subsidie betreft om de uitbreidingsdrift van de Golfclub te ondersteunen.

Aan de juiste knoppen draaien

Normaal gesproken had u ‘€ 100.000 kredietverstrekking voor het versterken van de natuur- en landschapswaarden in het buitengebied’ verwacht, als compensatie natuur de kern van de zaak moet zijn. De nota is echter doorspekt met golf en uitleg van de goede bedoelingen van de golfclub. Zodoende ontstaat toch het beeld dat uw gemeentebestuur spijt had gekregen van eerdere toezeggingen aan de golfclub. Een nota opstellen waarvan je van tevoren weet dat uw raad op de achterste poten gaat staan is dan een goede optie. In ieder ander geval verdient zo`n wangedrocht van een nota het ook niet om aangenomen te worden.

Tegen? Dan doen we toch een Oranjewoudje

Uw wethouder, Groen Brabant en de voorzitter van de golfclub op de tribune maakte alle raadsleden, waarvan duidelijk was dat ze tegen gingen stemmen, voor incompetente prutsers uit. Genoemde raadsleden moeten leren om beter de stukken te lezen om enig besef te krijgen wat er in het verleden besloten is: aldus de voorstanders van het voorstel. Mooie woorden allemaal, maar als dat zo is hadden we graag bij de nota een bijlage gezien met een historisch verloop; en geen seminar in par 3.

VVD staat nu eenmaal niet bekend als liefhebber van een EHS. Echter, om nu golf te gaan spelen op een geasfalteerde green gaat de rakkers ook weer te ver. Het zal u dan ook niet verbazen dat VVD fel voorstander van de schenking is. Ook Groen Brabant kwam met een emotioneel betoog. U hoeft het niet altijd met Cees Noltee eens te zijn, maar hij verdiept zich wel altijd in de materie. Als een van de overgebleven dinosaurussen in uw raad is hij over het algemeen goed op de hoogte van in verleden genomen besluiten. Het mocht allemaal niet baten. Cees was, zoals vaak het geval is, weer eens de Cassandra van uw raad, de ziener die niet geloofd wordt.

D66 gaf in feite aan dat ze geen drol begrepen van de prutsnota. Net zoals meerdere fracties, omdat ze het idee hadden dat het meer om een sportsubsidie ging dan groencompensatie. VVD omarmde direct de verwarring en kwam met een ordevoorstel: het is voor velen een verwarrende nota, laten we hem maar van de agenda halen. Volgende ronde nieuwe kansen. Daar is een CDA vatbaar voor – dat weet u ondertussen wel – maar de andere 2 coalitiepartners ondersteunden hun collega `s niet en zodoende was er voor het ordevoorstel geen meerderheid te vinden. Afwachten dan maar weer of er wederom geen een of andere OR bij de ingekomen stukken verschijnt.

Viel er ook nog wat te lachen dan?

Hoewel het voorstel door een SP-wethouder verdedigd moest worden hield de fractie van de socialisten er toch een andere mening op na. Gemeentebelangen en CDA waren ook al tegen de schenking, dus van buiten de boot vallen kon sowieso geen sprake meer zijn. Bij monde van Alexandra Beekers (SP) werd het voorstel door de socialisten afgeschoten. Hoewel er in haar betoog niet te horen is dat er gesteld wordt dat golf een elitesport is, zag Groen Brabant door woorden te verbuigen toch een kans om te doen voorkomen dat dit wel het geval was. Reden voor Gemeentebelangen om zich in de discussie van welles/nietes elitesport te mengen. Uiteindelijk werd het uw voorzitter teveel en kapte die de discussie af. Het ging immers over reparatie groen, en niet sport. Toch? Luistert u dan even naar waar Henk van Ginneken van Gezond Burgerverstand zijn betoog mee aanvangt.

Dan nu de discussie: