Schapen 2Gentleman's agreement

Vragen van over hoe de schenking van 100.000 euro aan de Oosterhoutse Golfclub tot stand is gekomen worden steevast afgedaan met de opmerking: "Nie lulle, Herenakkoord. Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen". Ook van de sjabloonvragen wordt men niet veel wijzer, behalve dan dat VV Oosterhout er een veld bij gaat krijgen.

In de overlevering der verhalen is er bij onze buren in de May er ook een over een voorheen burgemeester die hem nogal graag lustte. Mocht iemand wat gedaan willen hebben ging deze lekker met de burgemeester aan de toog hangen. Dan belde je deze een paar dagen later op en hield je hem aan de afspraak van je belanghebbend onderwerp (als er al een gedaan was), en deelde mee dat je erg blij was met zijn toezegging die hij gedaan had. Daar de beste burgemeester niet als onbetrouwbare zatlap te boek wilde staan werd er netjes meegewerkt. En zie daar, een herenakkoord is geboren.

Helaas zullen we nooit te weten komen hoe hier de gift van 100.000 euro tot stand is gekomen.

Precedent (ge)schapen

Dan nu de brief aan uw raad van Golfbaan Landgoed Bergvliet (Klikkerdeklik). De brief begint met een opsomming van eigen verlangens zoals recreatiewoningen en een wellness/hotel. Er zijn gronden aangekocht om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te kunnen compenseren. Hoewel het geen flikker met de golfsport an sich heeft te maken, zijn de te maken kosten heel wat meer dan de voornemens toegekende subsidie van 100.000 euro aan concurrent OGC, aldus Golfbaan Landgoed Bergvliet. Het woordje subsidie zien we daarna nogmaals terugkomen.

"Het is een kredietverstrekking voor het versterken van de natuur- en landschapswaarden in het buitengebied. Er is dus geen sprake van subsidie. Hoewel de raadsnota doorspekt is met reclame voor de golfsport, kunnen we onmogelijk spreken van subsidie. Indien we het over subsidie gaan hebben is de link met sport zo gelegd, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat de raad gaat zeggen dat de financiering uit het sportfonds gehaald moet worden. In dat geval zouden er nog wel meer mensen uit uw contreien op hun achterste staan. Denk daarbij maar aan voetbal", aldus uw gemeentebestuur in een door ons geïnterpreteerde versie van het antwoord.

Gewaardeerde collega`s van OCG

In de brief van Golfbaan Landgoed Bergvliet wordt de gewaardeerde collega`s van OCG het golfgras onder de voeten weggemaaid, en daarnaast worden ze nog eens flink de green ingetrapt. ‘De golfsport groeit niet meer en er is zelfs sprake van een krimp. Tevens struikel je in onze kleine regio over de golfbanen. Er is voor de gift van 100.000 euro geen enkel economisch draagvlak te vinden. Waarom zoveel geld uitgeven terwijl wij par 3 banen hebben? “Leven en laten leven”'.

Vreemd om je brief af te sluiten met OCG gewaardeerde collega `s te noemen. We krijgen toch wel degelijk het gevoel dat men elkaar het licht in de ogen niet gunt.

Update: ook een bezorgde bewoner heeft zich middels een boze brief aan uw raad van zich laten horen.