golfhanAanstaande raadsvergadering wordt uw raad gevraagd maar liefst € 100.000 te schenken {mirror} aan de Oosterhoutse Golfclub (OGC). De expansiedrift van de golfclub, om de uitstervende grijze duiven die de club nu rijk is weer aan te vullen , heeft na enkele mislukte pogingen om extra grond te krijgen nu tot resultaat geleid. Ten zuidoosten van de golfbaan, welke grond eigendom is van Staatsbosbeheer. Er wordt gesproken over geringe aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur. Voor die ton krijgt u er zelfs een paar kamsalamanders, gevarieerde bosjes, mantel-zoom vegetatie en kruidenrijke graslanden erbij.

De vrije reserve is onuitputtelijk

Uw college heeft in november 2012 onder voorwaarden haar medewerking verleend aan de uitbreiding van de golfbaan van de Oosterhoutse Golfclub (OGC) aan de Dukaatstraat. Inmiddels is aan deze voorwaarden voldaan, aldus uw college. Er wordt voorgesteld om dit bedrag voor 50% ten laste te brengen van de vrije reserve (landschapspark De Open Linie) en voor 50% ten laste van het groenfonds. Gezien ook het uitbundig graaien in de vrije reserve betreffende de Bussel en andere culturele uitspattingen, moet uw gemeente wel over een reserve beschikken waar ze in de rest van Nederland hun vingers bij af zouden likken.

Gooi het maar weer op een handicap en de raad gaat wel akkoord

Doe er dan meteen een vleugje jeugd bij vernoemen, en vergeet ook niet wat natuurtermen in de groep te gooien. Ze worden in de nota weliswaar minder-validen genoemd, maar het is overduidelijk dat dat er bedoeld wordt dat de huidige leden steeds slechter ter been worden, en u daar voor op mag draaien. De contributie omhoog doen zegt u? Dan zeggen ze dat het onbereikbaar wordt voor de jeugd. En zo is het cirkeltje weer rond.

Hommeles bij coalitiegenoot SP

Onderstaande tweet van voorheen constructief SP-raadslid Jan de Hoogh toont aan hoe gevoelig deze gulle gift van € 100.000 aan VVD-adepten ligt. De club goed kennende zal het daar intern heet aan toe gaan. Het zal verloren moeite zijn. Hij vergeet even dat SP heel blij is dat ze in de coalitie zitten, en toch zeker niet gaan riskeren om als het stoutste jongetjes van de klas uitgemaakt te gaan worden. U kunt vast zelf wel raden wie de nota namens het college moet gaan verdedigen.

In de tweet ziet u dat er uiteindelijk een beroep wordt gedaan op het dualisme. Het is al jaren duidelijk dat raadsleden aan het handje van hun wethouder lopen. Gezien dat er elke keer kakelverse raadsleden gekozen worden zal dit nog wel jaren zo zijn.

jangolf