vraagtekenUw raad heeft tijdens de raadsvergadering van december 2014 de belastingverordeningen vastgesteld. Daarbij ook de verordening afvalstoffenheffing 2015 .U kunt van uw Oosterhoutse Wiebes horen dat er een evidente vergissing is gemaakt in de tekst van de verordening (klik) {mirror}.

Het geluid dat doet denken aan een paar kijvende wisvijven vindt u hieronder.
Daarmee zijn we tevens op het eind gekomen van de vergadering van maart 2015, en beschikt u weer over de geluidsnotulen.

Visuele duiding van het gesprek

welles nietes 1