Putter picaGemeenten ontvangen minder geld van het Rijk en moeten daarom bezuinigen. Oosterhout doet dat onder andere door te bezuinigen op het onderhoud van groen. Dit is velen een doorn in het oog. Waar voor culturele hard- en software miljoenen en miljoenen beschikbaar zijn, moet de fatsoenlijke aanblik van onze stad voor de bezoekende toerist het ontgelden.

 De gemeente Oosterhout wil op verschillende plekken in de openbare ruimte in Oosterhout de heesterbeplanting vervangen door gras. Gemeenten ontvangen minder geld van het Rijk en moeten daarom bezuinigen. Niet overal worden heesters vervangen door gras, de plekken waar het gebeurt zijn zorgvuldig uitgekozen.

Omvorming van heesters naar gras gebeurt niet direct grenzend aan woningen. Niet in aanmerking voor omvorming komen verder parken, hondenuitlaatplaatsen, perkbeplanting, afschermende beplanting tussen tuinen en trapveldjes, bosplantsoen, midden eiland rotondes, locaties met verwacht parkeer- of verkeersmisbruik en jonge aanplant in recent gerealiseerde projecten. Die plekken blijven allemaal zoals ze zijn. .

De gemeente biedt ruimte (waar mogelijk is) voor burgerinitiatieven, en zodoende bewoners de gelegenheid geeft om de plekken die anders worden vervangen door gras zelf of samen met andere buurtbewoners te onderhouden. Die plekken worden dan niet vervangen door gras, maar blijven zoals ze zijn. Bewoners zijn dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, de gemeente onderhoudt die plekken niet meer.

Over de kaalslag in uw buurt kunt u hier al geruime tijd meer informatie vinden.

Broedseizoen zegt u? Nou, jammer voor die kutvogels dan.

U hoort Maarten Velds van D66 tijdens het vragenhalfuurtje van afgelopen dinsdag zich afvragen waarom de gemeente het natuurgeweld juist in het broedseizoen uitvoert. Uit het antwoord van uw wethouder is af te leiden dat het nog maar afwachten is of de Flora- en Faunawet een rol heeft gespeeld in het schema. Dat zijn vragen van technische aard, aldus uw wethouder. U mag toch wel verwachten dat ze op het Slotjesveld niet zomaar de Flora- en Faunawet als voetveeg gebruiken? Als u uw favoriete vogel mist kunt u hier checken of deze tussen de knijper van de graafmachine zijn laatste liedje getjilpt heeft.

Het stikt van de burgerbestuurders in Oosterhout.

U hoort uw wethouder ook zeggen dat wanneer een burger de machinist aanklampt het werk stil wordt gelegd. Er vindt dan een overleg plaats of de burger bereid is zelf voor het onderhoud op te draaien. Als deze dan beseft dat het iets of wat moeite kost haakt hij vaak af.

U kent zelf vast ook wel wat voorbeelden. Mensen die graag interessant in een ouderraad van een school gaan zitten, van alles vinden wat een ander moet doen, en nooit te zien bij een grote schoonmaak van de school, of laat staan zich laten zien als er een voorlees- of computerouder nodig is. Maar o wee als hun kind een infectietje oploopt, dan is de wereld in de vergadering te klein. Zo ook de activiteitencentra en hipsters in dit Storp, die zich graag in de kijker spelen met bedachte ideeën aan de koffietafel en dan pas erachter komen hoe het menselijk geslacht in elkaar steekt. Uw wethouder is niet gek, die weet precies hoe het in zijn werk gaat. Geef het volk wat brood en wat spelen en laat ze verder maar klagen.