logo storp pngUw raad heeft afgelopen dinsdag stevig opiniërend gebabbeld over de nota ‘Actuele ontwikkelingen in het wonen en voortgangsrapportage Woonvisie en prestatieafspraken met Thuisvester’. Wie Storp de laatste jaren gevolgd heeft weet dat €ires Thuisvester nu niet bepaald uitgeblonken heeft in het tonen van een sociaal gezicht. We kunnen het hele verhaal wel weer ophoesten maar als u start met dit bericht, en daarbij ook de linkjes volgt, bent u weer aardig op de hoogte. Thuisvester en sociaal staat vrijwel gelijk aan VVD en integer.

De kat op het spek binden

Door de semi-privatisering van instanties, waarvan we als maatschappij niet kunnen veroorloven dat ze verdwijnen of failliet gaan, hebben graaiers dankbaar hun kans gegrepen om met uw geld eens lekker te gaan ondernemen. Er zijn inmiddels in den lande legio voorbeelden beschikbaar. Voor een specifiek Oosterhouts voorbeeld klikt u hier. Ook uw raad lijkt nu een beetje doordrongen van het feit dat de balans tussen sociaal en projectontwikkelaartje spelen totaal zoek is.

In de geluidsnotulen hieronder kunt u uw raad op hoog niveau horen spreken over het reilen en zeilen van het woongenot in dit Storp. Uiteraard hoort u ook de energielabeltjes heen en weer vliegen bij partijen die het heel erg graag over duurzaam hebben. Zo zou Groen Links het liefst zien dat alle lantaarnpalen in uw straat door lichtgevende windmolens vervangen worden.

Wie betaalt bepaalt

Bij een praatje over een woonvisie kunt u er de klok op gelijk zetten dat het woordje ‘flexibel’ valt. Ook vaak uitgesproken in een adem met de mededeling dat er bij een ontwikkeling van een nieuw project er 30% sociale woningbouw opgeleverd dient te worden. Het flexibele begrijpt iedereen wel, woonbehoeften veranderen met de jaren. Alleen slaat de wijzer altijd door naar de behoefte van de projectontwikkelaar. Met een wethouder die graag naar de pijpen van projectontwikkelaars danst is het verhaal compleet.