fopspeenWe schrijven 13 december 2011. Na jarenlange discussies over wel of geen glastuinbouw in Oosteind kwam er op genoemde datum een doorbraak in de impasse bij de behandeling van de nota 'Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied Oosteind'.

In het land der blinden is eenoog koning

Dat de voormalig inspecteur Politie Midden en West Brabant nooit op koninklijk bevel gesommeerd is naar Den Haag te komen om als staatsraad te gaan fungeren is iedereen een raadsel. Het zal dan ook niemand verbazen dat Eenoog op het gebied van ruimtelijke ordening als zwaargewicht gezien wordt door andere leden van uw raad.

De beste man fabriceert de waanzinnigste amendementen waar taalpuristen de vingers bij aflikken. Voor een voormalige wout lijkt hij er ook veel verstand van te hebben, helaas haalt de tijd de kwaliteit van die amendementen nogal eens in. We hebben 2 fragmentjes uit de beraadslaging van 13 december 2011 –welke u hier compleet kunt vinden– op een rij gezet waar Walthertje uw raad in slaap sust geruststelt dat er geen planschade komt:

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten

Niet iedere partij in uw raad vertrouwde op 13 december 2011 blindelings uw Eenoog, VVD en Gezond Burgerverstand voelde de bui al hangen. De nergens op gebaseerde waarschuwingen van die partijen werden lachend weggewuifd, hoe durven ze. Helaas zal de koning van de OR wederom een traantje in zijn ene oogje moeten laten bij het zien van het volgend document dat op de RIS te vinden is: 'Planschadevergoeding Hoge Dijk 48 te Oosteind'

Het college heeft op 13 januari 2015 besloten om het advies van de deskundige over te nemen en aan aanvragers een tegemoetkoming in de planschade toe te kennen tot een bedrag van € 150.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2013 tot de dag der uitbetaling. Omdat er een planschadevergoeding is toegekend, dient ook het drempelbedrag van € 300,00 te worden terugbetaald.

Eenoog zal wederom net zo verbaasd zijn als ons. Net nog een *kuch* onvoorzien muurtje dat het uitzicht bederft en u een flinke duit gaat kosten, en dan nu dit weer. Het mooie van het verhaal is dat als de hoogvlieger destijds geen amendement verzonnen had er nu geen sprake van planschade kon zijn. Overigens is het afwachten of de ondernemer genoegen neemt met de hoogte van de toegekende planschade. Voordat we het weten kunnen we zo naar het vijfvoudige gaan. Uiteraard staat het de raad vrij om tegen kassenbouw te zijn, doe het dan wel op zuivere feiten en lul niet dat het geen planschade gaat opleveren.