STHA"Oosterhout, 1 heel groot zwart gat", meer dan dat zou Stephen Hawking niet kunnen reproduceren wanneer het om ons Storp en zijn raad gaat betreffende de opiniërende behandeling van de nota ‘Resultaten inspraak stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Wilhelminahaven (MPO-terrein)’.

Leven op een gifbelt

Het zal allemaal wel los lopen. Wij beschikken niet alleen over een wereldkampioen Ruimtelijke Ordening, we hebben heel wat meer raadsleden die zomaar van het runnen van een brandweerkazerne kunnen schakelen naar het ontwikkelen van een wijk. Mocht u zich er overigens willen gaan vestigen begin dan vooral geen moestuintje, u zijt gewaarschuwd. Mocht u zich toch wat misselijk voelen kunt u hier de plannendokter vinden.

 

Eerst het lollige dan maar

Bij de VVD is voor ruimtelijke ordening Dees Melsen de officiële woordvoerder. Daar Dees zelf in de Molenstraat woont vond deze dat in het kader van belangenverstrengeling hijzelf niet het woord namens de VVD kon voeren. Dit kunt u horen wanneer u de bijdrage van de VVD bij monde van Heintjes beluistert. Als u even meekijkt ziet u dat Dees via het indienen van een zienswijze de raad al flink toegesproken had. Als u die PDF uitprint beschikt u over een dossier van 2 cm dik.

De Rubik Woontoren

De schrik van de grote fout bij de Bussel heeft er behoorlijk diep ingehakt bij enkele raadsleden. De hoogte van de woontoren met 12 verdiepingen en een hoogte van circa 40 meter zorgt voor een ongekende kramp. Niemand is veilig voor inkijk of uitzichtbederf door de omvang van de woontoren. Voor de wereldkampioen RO van gemeentebelangen geen enkel probleem, die heeft wel voor hetere vuren gestaan. Je bouwt doodsimpel een toren met een laag gericht op het westen, een laag op het oosten enzovoorts. Op vragen uit de raad hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen was het simpele antwoord dat dit de projectontwikkelaar maar moest uitzoeken. As we speak heeft Walther een site gelanceerd met uitleg voor ontwikkelaars hoe je zoiets realiseert. Wat er nog verder met de woontoren gedaan werd? Dat kunt u hier zien.

Rotonde i.p.v. kruispunt Trommelen

Eerst volbouwen dan ontsluiten. Ook dit gegeven blijft onophoudelijk aan dit Storp kleven. Het was dan ook weer vele malen te horen tijdens de beraadslaging. Het nieuw te realiseren project moet ontsloten worden op de Bredaseweg. Het extra verkeer dat de weg te verduren krijgt moet zijn weg richting Teteringen of kruispunt Trommelen zien te vinden. Buiten een rotonde Bredaseweg-Ridderstraat hoort u ook een rotonde Trommelen opdoemen. Men schaamt zich nergens voor en het verleden herhaalt zich.

En Willemsen? Nog met burgers gesproken toevallig?

Willemsen had er qua burgerparticipatie een behoorlijke puinhoop van gemaakt, zo was links en rechts te horen. Hij bedankte de raad zoals gewoonlijk voor hun goede ideeën, beloofde beterschap, en gaat weer gewoon op de oude weg verder.