Vadertje TeresaTijdens het vragenhalfuurtje van uw raad was er een vreemd verzoek van Walther Hoosemans – ook namens D66 sprekend – aan wethouder Willemsen betreffende de blinde muur waar de bewoners van Residentie de Bussel tegenaan gapen.

Vadertje Teresa van Oosterhout

Walther werd het woord gegund door de voorzitter van het vragenhalfuurtje.
Voorzitter – Dan geef ik nu het woord aan de heer Hoosemans. Mijnheer Hoosemans, gaat uw gang.
Dhr. Hoosemans – Dank u wel mijnheer de voorzitter. Mijnheer de voorzitter er is een ernstige fout begaan, het doet me pijn om te zeggen maar zelfs door mij. Door toestemming te verlenen om een hoge muur voor mensen hun raam met uitzicht te bouwen. Ik ben hoogstpersoonlijk bij de getroffen mensen gaan kijken en het is waar. Er is een vreselijke vergissing begaan, het doet me pijn om te zeggen maar zelfs door mij. Dus mijnheer Willemsen, hoe gaat u die vreselijk fout, het doet me pijn om te zeggen: maar ook begaan door mij, oplossen?

U kunt onder horen dat het niet helemaal zo gegaan is, daar de Voorzitter en dhr. Hoosemans een en dezelfde persoon zijn. Uw wethouder Willemsen speelt het van tevoren opgezet een-tweetje geschrokken mee. De ambtenaren zijn direct op deze muur, die vooraf niet te zien was op de projecttekeningen, gesprongen en komen voor het zomerreces met een oplossing.

Raad vraagt om planschade door schuldgevoel

Meer kunnen we er eigenlijk niet van maken.

Er zijn namelijk maar 3 opties te verzinnen:

  1. De Bussel weer slopen en anders bouwen.
  2. Een heel groot raam in de muur maken zodat bewoners met hun om de pijn te verlichten gratis lifetime abonnement op de Bussel vanuit thuis de voorstellingen kunnen zien.
  3. Gewoon een zakje geld voor schadeloosstelling geven. Hoewel daar het uitzicht niet mee terug komt.

Mocht u nog een optie weten laat het dan even horen.