logo-storp-pngZo kunnen we het onderhand wel noemen als we het over de nota ‘Bijdrage gemeente Oosterhout aan het "Ontwikkel- en onderzoeksfonds Regio West-Brabant’ hebben. Let u vooral op hoe men over € 0.65 per inwoner praat, om het bij u niet zo hard aan te laten komen, zodat deze dikke-nekken-borrelclub die tot heden helemaal nada niets toegevoegde waarde heeft gehad aan dit Storp voort kan blijven bestaan. Het voorstel:

  1. In te stemmen met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 0,65 per inwoner (2015 € 34.896,-) van de gemeente Oosterhout aan het "Onderzoek- en ontwikkelfonds West-Brabant" van Regio West-Brabant en met het evenredig ophogen van de begrotingspost regionale samenwerking
  2. In te stemmen met de voorwaarde om de RWB begin 2 017 een evaluatie te laten houden naar de besteding van de middelen in relatie tot de behaalde resultaten met het fonds. De evaluatie zal in het algemeen bestuur van de RWB moeten leiden tot een b esluitvormingsmoment om de financiële bijdrage aan het fonds, al dan niet in gewijzigde vorm, te continueren"

Na de oprichting van de dikke-nekken-borrelclub in 2008 is er circa € 1.400.000 gestort in de feestpot, waarmee ze kunnen doen en laten wat ze willen. Al gaan ze ermee naar een Thaise massage (met happy end ), onder het mom om van het rokershoestje van uw Bacootje af te komen, het kan allemaal. Voor de bühne moet er ook iets interessants besloten worden natuurlijk. Dan pomp je gewoon flink wat geld in een Eneco Tour. U had net als ons liever gehad dat ze zich bezig hielden met echte zaken, en dan misschien hadden kunnen zien aankomen dat de TenneT tour ons Storp blijvend wil bezoeken.

Old boys network

Uit het betoog van uw Bacootje bleek duidelijk dat hij zich als martelaar van dit Storp aan het profileren was, om vervolgens met hand en tand het voortbestaan van de dikke-nekken-borrelclub veilig te stellen. Het is aan hem te danken dat het slechts € 0,65 per inwoner is geworden, en geen harde hele euro! Het feest van de democratie in deze gezamenlijke projecten is dat we overruled kunnen worden door andere gemeenten. Uw raad heeft een amendement aangenomen om een duidelijk signaal naar de anderen af te geven: met DE OOSTERHOUTSE RAAD valt niet te sollen. U weet net als ons dat dit net zoveel effect heeft als het ‘brieven schrijven voor gevangenen’. De ontvangers lachen zich helemaal gaar.

Kortom, uw Bacootje kan weer onder zijn vrinden komen en bakkeleien welk familielid of bekende uit de Boys Club met een onderzoeksbureau uw € 0,65 per inwoner op mag gaan souperen.