spaarvarkenIedere echte ondernemer zal het beamen, behalve als je het Oosterhouts bestuur bent. Bij de bodemloze subsidiedraak de Bussel werd bij de behandeling van de nota ‘Verzelfstandigingsplan theater De Bussel ‘ uw raad het volgende voorgesteld.

  1. Voorgesteld wordt, conform artikel 160 van de Gemeentewet, gemeenteraad gelegenheid te geven eventuele wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot de oprichting van de nieuwe rechtsvorm, ten behoeve van definitieve besluitvorming door het college omtrent het oprichten van de stichting Theater De Bussel
  2. Te besluiten om, onder voorbehoud van besluitvorming door het college van b. en w. omtrent de oprichting van een stichting Theater De Bussel, een bedrag van €250.000, - ter beschikking te stellen uit de vrije reserve, ter dekking van de eenmalige frictiekosten
  3. Te besluiten een bedrag van €190.500, - ter beschikking te stellen uit de bestemmingsreserve Herontwikkeling Santrijngebied ten behoeve van de aanschaf van filmapparatuur voor de inrichting van een multifunctionele theaterzaal / filmzaal

Nostradamus bestaat wel

Waar er voor een paar extra knaken voor zorgvragende uren en uren gesteggeld moest worden, wordt er voor linkse hobby`s binnen luttele minuten miljoenen over de balk gesmeten. Luister even naar uw wethouder Jan Peters (VVD nota bene) hoe die snel door de materie fietst en kritische vragen, zoals die van Cees Noltee van Groen Brabant, volledig negeert. U hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat we er een !GO erbij gaan krijgen. Vette salarissen voor de directie, het bos insturende jaarverslagen voor raadsleden om de winst te privatiseren en het verlies te socialiseren. Daarom kan het ook geen Bussel B.V. worden, want dan is er wel een risico en lopen ze uw gratis geld mis.