jesus1Uw raad heeft heel wat uurtjes besteed aan de nota ‘Addendum Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout’. De eerste avond nam al 3 uur in beslag, waarbij sommige raadsleden heel lang de tijd namen om nodeloos om de hete brei heen te draaien: we laten zorgvragende Oosterhouters niet in de kou staan, en wat hebben er voor over om dit te bereiken als het staatsgeld niet toereikend is.

Een steekspel kan best boeiend zijn, behalve als het 3 uur duurt. Toch kan het nodig zijn om de krenten uit de pap te halen, en dan vooral voor de oppositie. Dat is uiteindelijk ook gelukt en we zullen het bondig samenvatten zodat EvR volgende week ook iets zinnigs kan publiceren.

Ark van Noach

Tezamen met u waren wij blij dat we eindelijk verlost waren van Dick Voorbips van de PvdA. Lang durende bijdrage waarbij de vulva centraal stond. Het had iets met intellectueel beroepsethiek te maken waarom heel de wereld steeds weer kennis moest nemen van hoe geweldig deze man door middel van ongepaste grapjes over een vestibulum vaginae een raadsvergadering tot een ongekend orgasme kon leiden.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het CDA nu ook over iemand beschikt die vanuit een beroep(ing) uw raad toespreekt. Vervelend. In metamorfosen voor de Sint-Jansbasiliek of Woodstock preken daargelaten, maar een raadsvergadering duurt al lang genoeg.

Maar goed, het kwaad is toch al geschied. Wie de vergadering volgde was toch bang dat de zorgvragende in eerste instantie het denkbeeldig schip van Anton Kamps (CDA) ging missen (amen).

Het bloed onder de nagels uithalen

Het was leuk om aan te horen hoe Anton Opzeeland, Joris eenpinter van de PvdA, als oppositielid coalitiepartner SP beschuldigde van verkiezingsfraude. Veel dingen aan kiezers beloven en er niets van bakken tijdens de coalitieonderhandelingen. SP beschikte dan ook niet over zwaargewichten als Prupke en meneer Voorbips tijdens de onderhandelingen. Voelt hij ook eens hoe coalitie-arrogantie frustreert.

Dan doet W.J. van der Zanden (GroenLinks) dat toch beter. Als nog steeds oppositiepartij zijnde kon deze de SP dan ook doodleuk verwijzen naar de vergadering van september 2013. Waar wethouder Vissers (SP), destijds nog als fractievoorzitter SP in de oppositie, tegen de nota ‘Ontwikkelrichting transitie AWBz-Wmo’ stemde. Een nota die als basis gediend heeft voor het nu voorgeschoteld stuk. Via deze link kunt u het nog eens naluisteren. Alexandra Beekers (SP) bleef er stoïcijns onder, en waarom ook niet.

Het was duidelijk, de oppositie was eropuit om de € 803.000 WMO-overschotgelden uit 2013 te oormerken voor eventuele tekorten die de transities teweeg brengen. Dit was dan ook het hete hangijzer, en terwijl andere vol bleven houden dat er niemand in de kou zou blijven staan, zonder toezegging van een reservepot, bleef de discussie lang in een kringetje draaien.

Urbi et orbi

Op een gegeven moment werd zelfs Arnoud Kastelijns van Gemeentebelangen, toch bekend staande als een van de gematigde raadsleden die niet snel uit hun slof schieten, het gezever over ‘niet in de kou laten staan’ teveel. “Dan halen we de tekorten gewoon uit de reserve.” Een criticaster zou haast gaan denken dat de coalitie al besloten had om geld uit het reservepotjes te halen en de eer voor het eindresultaat aan de oppositie te gunnen. In dit scenario zou dat wisselgeld gaan kosten.

De zegen kwam uiteindelijk van wethouder Marian Janse. In haar eerste termijn haalde ze in een klap vrijwel alle ingediende amendementen en moties onderuit met het toezeggen dat een niet nodig gebleken reservepotje van € 2.000.000, voor de wet werk en bijstand, gebruikt kan worden voor het hele sociale domein.

Eind goed, al goed. Nu de uitvoering nog.

Mocht u raadslid zijn, en maar geen genoeg kan krijgen van uw eigen gezever, dan moet u bij geluid 1 beginnen. Alle anderen kunnen gerust geluid 1 t/m 9 overslaan en meteen beginnen met geluid 10. Dat is de eerste termijn van wethouder Janse waar meteen alles duidelijk wordt door het ingaan op eerdere inbreng van uw raad. Storpmannetje heeft alle schorsingen en andere geluidloze onderbrekingen al voor u gefilterd.