idi HuisminU herinnert zich nog vast wel de brand bij chemisch bedrijf ELD. Zo niet, dan moet u maar even hier klikken om uw geheugen op te frissen. Er was alleen al over de communicatie het een en ander op te merken. Aanleiding voor de provincie Noord-Brabant om al dat gestuntel eens te onderzoeken. Daar kwam een kritisch rapport van. Er zijn fouten gemaakt tijdens controles en bij het verlenen van vergunningen aan het bedrijf dat chemicaliën opslaat en verpakt. Om maar eens een stevige uithaal uit het betreffend rapport aan te halen:

De gemeente heeft tussen 2010 en 2012 ernstige overtredingen van het bedrijf geconstateerd, maar ELD kreeg te lang de tijd maatregelen te treffen. ELD moet aan strenge veiligheidseisen voldoen. Pas bij een vijfde hercontrole in 2012, toen ELD nog steeds niet kon voldoen aan de eisen, dreigde de gemeente met een dwangsom. Dat is volgens de provincie te laat. Een loods van het bedrijf ging in juni vorig jaar na een explosie in vlammen op. In die loods lag volgens de provincie meer vloeistof opgeslagen dan wettelijk mag. De gemeente heeft daar niet genoeg toezicht op gehouden. ELD wordt er door justitie van verdacht de milieuvergunning te hebben overtreden.

ELD is in het verleden al vaker gezien als risico. Cees Noltee had een vooruitziende blik, en stelde in 2011 al vragen over de risico`s die ons Storp loopt met dit soort bedrijven.

Klein Oeganda

Het is ons wel eerder gebleken dat uw burgervader over een zeer kort lontje beschikt wanneer er kritiek op hem geuit wordt. Neem voor het gemak bonnetjesgate maar even. Het mocht dan in de letter van de wet kloppen, maar in de geest van de wet had hij beter zijn eigen portemonnee kunnen trekken. Dat leverde een hoop gejank zijnerzijds op. Zo ook bij het kritisch rapport van uw provincie over het functioneren van uw gemeente bij de ELD-ramp.

Journalisten die eventueel kritische vragen over het rapport willen stellen kunnen maar beter aan de krokodillen gevoerd worden. Laten we dan ook maar alle intellectuelen die dit Storp rijk is – Emile van Rooij, dan zijn we er wel in dit dorp naar onze mening – tegen de muur zetten. Dan is het dictatorbeeld dat er van uw burgervader is ontstaan wel compleet.

Uw gemeentebestuur beschikt over een gemeentewoordvoerder die vroeger kritisch over uw gemeentebestuur schreef. Deze journalist hebben ze ingekocht, afgebroken en omgeprogrammeerd tot een feelgood bewaker van het Slotjesveld. Vanuit het eigen propagandakanaal Facebook (filmpje onder) wordt u bestookt met antwoorden van uw burgervader op de quasi kritieke vragen van de voorheen BNdeStem-journalist over het rapport van de provincie. Volgens uw burgervader heeft hij volgens BNdeStem bij voorbaat persoonlijk ELD in de fik gestoken, als hij die krant zijn verhaal zou laten optekenen.

Angst is een slechte raadgever

Idi Huismin heeft de verkeerde strategie gebruikt. In de papieren versie van onze zuiderburen laten ook diverse raadsleden duidelijk merken dat dit niet de juiste weg is. Zelfs een boos artikel over de strapatsen van uw burgervader is onder redactionele verantwoordelijkheid in de krant verschenen.

Er is niets mis met propaganda, iets dat gemeentewoordvoerder Frank Lambregts stellig tracht te ontkennen dat het dit is, maar wel in de juiste volgorde. Kan BndeStem geen fatsoenlijk verhaal optikken van een afgenomen interview heb je nog altijd je eigen kanaal om dit recht te zetten. Tevens neemt uw burgervader een groot risico door zijn eigenwijze dictatoriale opstelling. Zijn termijn loopt af en moet nog herkozen worden. Dat u het maar weet.

Als laatste nog een tip voor onze favo feelgood Facebookambtenaar: als je propaganda maakt voor de burgervader, en zodanig in functie laat huilen, laat hem dan ook zijn ambtsketting dragen. Staat wat officiëler.