spaarvarken

Alleen ze moeten wederom weer uit uw reserves komen.

Uw raad behandelde op 10 juni jongstleden maar liefst 3 nota`s in een hap: 'Vaststellen jaarverslag/jaarrekening 2013', 'Resultaatbestemming jaarrekening 2013' en '1e Concernrapportage 2014'. Gezond Burgerverstand was de enige die vraagtekens zette bij zwembad de Blikken. “Gewoon, die hebben we een andere bestemming gegeven, “ aldus uw wethouder Peters (VVD). Daarmee was de kous af. Boosheid onder de andere *kuch* kunstenaar in ons Storp van het altijd maar weer het gunnen aan dezelfde vrienden, zoals BOCK, van ons gemeentelijk vastgoed en belastingcenten wordt over het hoofd gezien. Zo ook de vragen van mevrouw Nanda (D66) over outflow werden afgedaan met een lulverhaal.

Het blijft allemaal een beetje het gevoel van het bos insturen houden. Peters zal flink aan zijn attitude moeten werken, wil deze de oppositie enthousiast houden om aan het coalitieakkoord mee te blijven werken. Ook bij de stemming viel een 20/11 te horen. Precies, coalitie tegen oppositie. Oude tijden herleven weer en we vervallen voordat we het weten wederom in oude patronen.