gerardpiraat

Het zijn ook zijn clubkleuren maar gisteravond liep onze paarse piraat echt paars aan.

Diftar is en blijft dan ook een open zenuw bij Gerard Oomen van de Onafhankelijke Fractie. Het onderwerp blijft dan ook steeds een welles-nietesspelletje tussen raad en college.

Uw wethouder blijft maar om de hete brei heen draaien zonder dat de raad er ook maar iets wijzer van wordt. Daarbij stevig geholpen door zijn ambtenaren. Uw burgervader roept overal te pas en te onpas dat DE RAAD de baas is in onze gemeente. Het is een publiek geheim in ons Storp dat juist de ambtenaren de baas zijn. Als u alleen maar even naar de bijdrage van Mark Vissers van de SP luistert weet u weer waarom.

De informatie die aan uw raad verstrekt wordt is nog steeds van dubieuze kwaliteit waarbij haast aan de gedachte van kwade opzet niet voorbij gegaan kan worden. Informatie wordt onder vele kopjes ondergebracht zodat het eind zoek is voor uw raad. Uw wethouder, die zich als raadslid zich ook zo aan dit gegeven kon storen is als wethouder niet bij machte om hier verandering in te brengen. Dus:
[ ] Geschikt
[x] Ongeschikt

En wat hebben we dan aan een gemeentesecretaris?, zal u denken. Wel:
[ ] Geschikt
[x] PvdA

Gezond Burgerverstand diende een motie in die in het huidige gesloten systeem een tariefswijziging tot gevolg zou hebben. Gemeentebelangen wees daar dan ook op en daar valt wat van te zeggen natuurlijk. Het zou de wethouder bij de evaluatie van diftar de gelegenheid bieden de schuld terug bij de raad in de schoenen te schuiven als het toch niet allemaal blijkt te kloppen.

Geluid: