antisemitisme neusHet voornemen van uw college om H19 te halveren met subsidie is in de opiniërende behandeling van de nota ‘Toekomstbestendige voorziening kunst- en cultuureducatie’  bij uw raad op verschillende manieren ge- of bevallen. Opvallend is hoe gemakkelijk er over bepaalde groepen mensen in onze maatschappij gedacht wordt.

Het bestuur van H9,5 blinkt al tijden uit in het achterover leunen en passief afwachten van wat uw gemeentebestuur voor snode plannen smeedt voor H9,5, na het sneuvelen van het Huis voor Cultuur. Nu komt de directie als een duveltje uit een doosje om te stellen dat ze wel met een derde deel subsidie minder vrijwel hetzelfde kunnen bieden. Fijn voor al die mensen die jaren teveel aan cursussen hebben betaald. Het achteroverleunend subsidie opzuigen en een volgens AK-47 van gemeentebelangen gigantische overhead met bijbehorende kosten moet wel door u opgehoest worden.

De eerste bijdrage uit het audiolijstje is van Coen Beins van de VVD. Coen is schijnbaar met thuis veel op reis geweest en heeft daardoor nogal wat dingen in Nederland gemist. Coen acht het realiseren van een lift in het gebouw dat H9,5 rest een overbodige luxe. Dus nergens voor nodig. Maar Coen vergeet dat die kreupelen ook geld hebben. Zou hij als VVD-er toch moeten weten, of hij moet de brug gemist hebben. Het uitstellen van een lift aanbrengen in het gebouw van H9,5 had ook alles te maken met het afstoten van het gebouw omdat H9,5 in het Huis voor Cultuur geïntegreerd zou worden. EN wat dacht u van het enige succes dat de SP in de raad heeft behaald? GEEN subsidie wanneer gehandicapten geen deel van de activiteit kunnen uitmaken. Unaniem aangenomen. Ook door de VVD, Coen. VVD tijdens behandeling Outflow: jeugdbeleid zit niet in stenen. VVD tijdens behandeling cultuur: cultuur zit niet in stenen. Dat is dan goed nieuws, hevel heel de bussel maar over naar het Openlucht Theater, zijn we meteen van een grote kostenpost verlost.


Naast een gedichte van 'Boer zoekt vrouw meisje'  gooide CDA de schoolgebouwen  maar weer eens in de strijd. Schoolgebouwen zijn toch echt de hoeren van deze tijd te noemen. Jeugbeleid, dakloze verenigingen door sluiten buurthuizen en noem maar op, schoolgebouwen zijn je van het. WJ van der Zanden kwam voor GroenLinks weer eens verontwaardigd voor de dag. Net zoals bij Outflow komt WJ pas voor de dag als het schaap al verdronken is.

En uw Prup?
Die luisterde en zal het een worst wezen. Nog een paar maanden en ze kan geld gaan slurpen.Daar heeft ze alleen maar JA voor hoeven te knikken als het zoveelste PvdA-pareltje getorpedeerd werd.