opzeelandZoals we eerder al aangekondigd hadden zou uw raad gaan vergaderen over de te dure huiskamer die volgens wereldkampioen Ruimtelijke Ordening EN Architectuur van Eigenbelangen moet zuigen. En dat doet het. Van alle kanten. U kunt in de bijdrage van Gemeentebelangen duidelijk horen dat deze man een gemis is geweest in de infrastructuur en jammerlijk tijdens zijn loopbaan de lat niet hoger heeft gelegd dan diender van de wet. Prachtige volzinnen slaakt die man uit, gevolgd door net zo wollige uitspraken van uw wethouder, die zo mooi over rondingen kon mijmeren dat de wereldkampioen Ruimtelijke Ordening EN Architectuur zijn motie om al dat prachtigs te bereiken plotsklap introk.

Tenenkrommend is ook de bijdrage van Opzeeland van de cultuurvrinden te noemen. Met zo`n man in de gelederen had Het Land van Ooit nooit in de problemen gekomen. U dacht dat het niet gekker kon bij de PvdA na Bode en Bisschop? Anton van Opzeeland bewijst het. Hij heeft zonder problemen het zwetsstokje overgenomen van zijn voorgangers.

Waar zal de volgende geldverslindende vergadering over gaan?
Over de kleur gordijntjes?
Over het tapijt?
Over de outfit van het personeel?

Een ding is wel zeker. Ook al is de verwachting dat het zorgakkoord extra lasten voor u gaat betekenen heeft uw cultuurminnend stadsbestuur die van gesubsidieerd uitgaan houdt het schijt aan u, en gaat vol enthousiasme door geld dat beter gebruikt kan worden in slechte tijden over de balk te gooien.