bode

Uit de oude doos.

Het door Dick Bisschop (PvdA) in december 2012 lafjes van de agenda afgehaalde dossier Outflow is gisteren alsnog in uw raad behandeld. Uw Storpse raad kennende was de simpele sluiting van de Outflow, omdat te duur en bezuinigingen en zo, aanleiding om heel wat randzaken die niet ter zake doen aan te halen. Zoals wij al aangaven werd de luiheid van uw ambtenaren, om niet eens de moeite te nemen om wat data in de nota van december 2012 aan te passen en gewoon de oude nota op tafel te gooien, niet door iedereen gewaardeerd.

Zoals eerder gezegd zag Dick Bisschop in december 2012, toen nog fractievoorzitter, de bui al hangen en haalde de nota na de eerste termijn van de agenda. PvdA is coalitie, dus meerderheid voor om dat te doen. De raad stelt zijn eigen agenda vast. Hoewel deze vergadering normaliter met de eerste termijn van uw Prup zou beginnen hadden zich toch nog enkele sprekers gemeld om hun eerste termijn te doen. Dat was tegen de afspraak volgens uw Gleuveneur. Het duurde maar liefst 5 MINUTEN voordat Bacootje de discussie over al het onrecht dat de Grotbewoner ervoer afschoot.

 

We weten niet hoe, dus modderen we maar wat aan

Outflow stamt nog uit de tijd van de 5 wethouders en dat er volgens hen nog geld zat was voor dure speeltjes als de Outflow. Een soort pleistertje voor op de hele grote etterende wond die overgebleven was na het systematisch uitroeien van het jongerenwerk. De Bussel moest uiteindelijk dit gehele concept begeleiden. De Bussel had het echter te druk met zichzelf en studenten mochten aanmodderen in de Outflow. Doen jullie maar directeurtje spelen en maak voor jullie project een eindverslag. Noem het voor het gemak maar een jaarverslag. Ieder kind begrijpt dat dit dan geen officieel jaarverslag voor in de boekhouding is. Zo niet Willem Jan van der Zanden van GroenLinks. Deze ontpopt zich steeds meer als een zuur zeurderig mannetje en bleef de vergadering onnodig verlengen door steeds te stellen dat dit wel een officieel jaarverslag was. Hij verwerkte het zelfs nog in de motie van wantrouwen die de oppositie tegen uw Prup indiende. .

Er zijn signalen genoeg geweest dat het niet goed ging met Outflow. Zomaar een naheffing van de belasting bijvoorbeeld. Daarom verdient niet alleen uw college deze motie van wantrouwen maar het gehele stadsbestuur. De oppositie heeft collectief zitten slapen en zich met mooie verhalen in de luren laten leggen zonder ook maar 1 keer het initiatief te nemen om hun controlerende taak uit te oefenen.

Botsing belangen

De enige motie die met uitzondering van de VVD aangenomen is roept wat vraagtekens op. Indieners CDA, PvdA en Gemeentebelangen vroegen uw college het bespaarde geld van sluiting Outflow, of een deel daarvan, te reserveren voor nieuw jongerenbeleid. Uw Prup zei nog dat sluiten Outflow bezuinigingen is en in gewone mensentaal betekent dit dat er geen geld voor die kutjong meer is. Dus daar bespeuren we wat ruis op de kabel tussen doelstelling en resultaat besluit.

In het kort nog de strekking van de moties en daarna geluid.

ORTS
GroenLinks en SP diende gezamenlijk een motie in betreffende de huisvestingsproblematiek van de lokale omroep ORTS. Geheel buiten de orde omdat ORTS geen enkele bemoeienis met Outflow heeft. De coupe van Jos Schiedon was domweg mislukt. ORTS is vertegenwoordigd in GroenLinks en deze schijnt dan ook elke gelegenheid aan te grijpen om ORTS-spam en het ‘huilie huile we hebben geen geld’ over u uit te strooien. De motie die het college verzocht om voor 1 september duidelijkheid te schaffen over de toekomst van de ORTS en indien nodig een in de raadsvergadering van september een besluit over de toekomst van de ORTS voor te leggen aan de raad haalde het niet.

JONGERENBELEID
De tweede motie van GroenLinks, D66, Groen Brabant en Onafhankelijke Fractie verzoekt het college door het wegvallen van Outflow voor 1 september 2013 met een visie op het jongerenbeleid te komen en hierbij gebruik te maken van de externe deskundigheid die er in ons Storp aanwezig is gebruik te maken en deze ter besluitvorming aan uw raad aan te bieden. Deze motie haalde het niet.

GEBOUWEN
Motie 3 had het motto: ook leegstaande gemeentelijke gebouwen kosten geld. Daarom moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over het gebouw van Outflow. GroenLinks, D66, Onafhankelijke Fractie, Groen Brabant en SP verzochten uw college om voor 1 september aanstaande uw raad duidelijkheid te geven over de toekomst van het pand met daarbij opgemerkt dat er niet aan de huidige bezetters van het pand, Oosterhoutse Harmonievereniging en ROZO, voorbij gegaan mag worden. Ook deze motie werd verworpen.

Motie van wantrouwen verworpen.

Als bonus hebben we Carla Bode bij Rondje Oosterhout van vanmiddag op het eind toegevoegd. Bode had gisteren bij aanvang van haar termijn een hele grote uiteenzetting van het jongerenbeleid in Oosterhout. De goede luisteraar kon horen dat ze van haar betoog geen letter zelf geschreven had en waarschijnlijk een ambtenaar aan het werk gezet had. Ze liep dan ook aardig vast in het praten gisteren. Vandaag was het niet beter. Ook ORTS had wat problemen en u moet Ad maar wat vloekjes vergeven.