egbert2

Morgen vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over het sociaal akkoord dat verleden week door uw kabinet en sociale partners gesloten is. Een akkoord met grote gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling WAVA/!GO. We zouden in het heel kort kunnen stellen dat Egbert Ligtenberg z `n bureau kan gaan afruimen, maar dat doen we niet.

Participatiewet

Door de ontwikkelingen van het kabinet, werkgevers en vakbonden, waar overigens Cedris niet in vertegenwoordigd is, is ‘werken, ook met een beperking’ van kracht geworden indien alle 3 genoemde partijen dit akkoord ondertekenen. Daarmee is de Participatiewet, waarmee uw college dus bij voorbaat al mee ingestemd heeft, van tafel.

Besluitenlijst college van b. en w. 5 maart 2013

Participatiewet

Het college heeft ingestemd met het projectplan Implementatie Participatiewet. De invoering van deze wet, op 1 januari 2014, wordt gezamenlijk opgepakt met de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem, die ook samenwerking in de gemeenschappelijke regeling WAVA. De Participatiewet heeft grote (financiële) gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening en hiermee voor de WAVA. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Uiteraard kijken we nu met volle belangstelling uit naar de snode plannetjes ontwikkelingen van uw college. Deze heeft niet geheel toevallig een rapport laten maken wat de kosten zullen zijn voor de opheffing van WAVA/!GO.

De opdracht die meneer Lichtenberg heeft gekregen van GR WAVA om WAVA te herstructureren zal aangepast dienen te worden. Wat moeten we dan nog vinden van het besluit van uw college om de Participatiewet te implanteren vanaf 1 januari 2014?

Een van de verbeteringspunten in het afgesloten sociaal plan is dat SW`ers tot 1 januari 2015 nog steeds terecht kunnen bij WAVA/!GO, met mede als gevolg dat de bezuinigingen ook opschuiven naar 2015. Hierdoor zijn de rapportjes van Cedris en Iroko van geen enkele waarde meer dan van wat ze u gekost hebben om ze te laten maken.

Juist door al dit soort ontwikkelingen is 26 februari jongstleden door de leden van de vakbond die bij WAVA werken het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Ook bij regulier personeel, zoals enkele van deze ons verteld hebben, begint het een en ander op te vallen en scharen ze zich achter de Sw`ers. Door wederom voor de fanfare uit te lopen is er weer een hoop onrust onder enkele mensen van het regulier personeel van !GO ontstaan. De een mag op cursus om voorbereid te zijn op de implementatie van de Participatiewet in januari 2014, welke Participatiewet dat dan moet zijn mag Joost weten, en de ander mag niet. Deze manoeuvre van Lichtenberg wordt door sommige mensen, die bij Storp.nl aangeklopt hebben, opgevat als schifting. Ze pakken het op als een signaal van aankomend ontslag bij de volgende ontslagronde.

Stichtig van de arbeid heeft geadviseerd, en dit wordt in de regel ook overgenomen omdat het onderdeel is van het sociaal akkoord, om 35 werkbedrijven in het leven te roepen. Het is niet moeilijk te raden wat er met die overige 56 SW-bedrijven gaat gebeuren. En als dat al zo makkelijk te raden is, dan kunt u lezen dat er tussen de 10 en 20 miljoen Eurootjes uit uw portemonnee moet komen om ook alle flaters uit het verleden op te ruimen.

Ligtenberg en zijn vrinden hoeven niet bevreesd te zijn. In het sociaal akkoord staan de regelingen goed onderbouwd beschreven; met instemming van de VNG.

De opdracht aan Ligtenberg om WAVA/!GO te herstructureren moet volgens de principes van het sociaal akkoord plaatsvinden. Het is spijtig te moeten constateren dat er voor deze herstructurering geen plaats is voor het gedachtegoed van Cedris, de club waar Egbert ook deel van uitmaakt. We kunnen ons voorstellen dat nu gekozen moet worden tussen 2 petten.

Welke pet wordt het?