bacootje

Over 2 miljoen euro ook niet.

Dit soort dingen hoor je bij de behandeling van een nota zoals bijv. Ontwerpbegroting 2013 en meerjarenramingen 2014-2016 Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant.

Een vraagje: wat is de concrete reden dat de ICT-kosten zoveel afwijken in de begrotingsversie die nu voorligt ten opzichte van de versie die we in juni vorig jaar hebben gekregen? Waar zit die plus van anderhalf miljoen euro in?

Een antwoordje. Ja dat is wel zo maar in september vorig jaar is er een tussenbegroting geweest waar het bedrag al flink aangepast was. Dus die extra aanpassing in december was maar slechts er een van 1,5 procent. Dus waar lullen we over?