egbertAfgelopen dinsdag hield Abvakabo FNV voor haar leden een protestbijeenkomst in de kantine van WAVA/!GO. Het was een openbare bijeenkomst voor alle belanghebbende in Oosterhout. Frappant detail is dat Egbert Lichtenberg dit toch anders ziet en weigerde Storp.nl toegang tot de openbare protestbijeenkomst. Raar, zeker wanneer u de uitspraken van Lichtenberg en Peters kent dat ze transparantie hoog in het vaandel hebben staan. Maar Storp.nl komt hoe dan ook toch wel aan informatie.

Communicatie zuigt aan alle kanten

U hebt ons al uitgebreid verslag zien doen van de QuickScan bij WAVA/!GO. Daar hebben we ook het `WIJ ZIJ’ gevoel aangehaald. De inkt van deze constatering is nog niet opgedroogd of er wordt door ZIJ een artikel naar BNdeStem afgescheiden over WIJ, die voor veel onrust op de werkvloer zorgde. ZIJ hadden laten onderzoeken wat het zou kosten als ZIJ WIJ zouden doen opheffen. Dat leverde ZIJ een breed gesteunde motie van afkeuring op van de SW-leden van Abvakabo FNV. En laat dit nou net de mensen zijn waar het allemaal om draait. Want het is een SW-bedrijf. Tot zover ook de berichtgeving bij onze zuiderburen. Maar er waren nog meer moties die het vertrouwen in het bestuur van WAVA/!GO deden opzeggen en afkeuren.

Vertrouwen SW-leden in het dagelijks bestuur van WAVA

Afgelopen dinsdag bleek dat het vertrouwen in het DB van WAVA ver te zoeken is bij de SW-leden. Lichtenberg is secretaris van WAVA, dus dat zijn ook al geen pluspunten voor hem en Peters. Ook deze motie afkeuring en wantrouwen is door alle SW-leden van Abvakabo FNV gesteund en dus aangenomen.

Mandaat regulier personeel

Vakbondsbestuurder O Naggy merkte op dat als er over een sociaal plan onderhandeld moet worden, er duidelijke signalen van het regulier personeel moet komen. Dat er loonoffers gedaan gaan worden. De QuickScan was immers duidelijk zat, met het gegeven dat de overhead bij WAVA/!GO ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Lichtenberg heeft in de begroting gemeld dat de loonsverhoging van 2 procent niet was begroot zodat deze loonsverhoging zwaar drukt op de begroting in zijn algemeenheid.