oranjefout

Als we praten in Nederland over recht dan gaat het over de regelgeving volgens het wetboek.
Praten we in Oosterhout over het recht, dan steekt er duidelijk iets bij de bevolking. Wat erg steekt is het gedoe over rechten en plichten ten aanzien van Oranjewoud.
Een wiiteboordencrimineel die op allerlei manieren zijn recht probeert te halen tegenover de bewoners van de aan de overkant liggende wijk van Oosterheide.Als er geen toestemming is wat behoor je dan te doen als burger? Natuurlijk netjes afwachten tot je deze wel krijgt of niet, ga je toch aan de slag dan heb je een groot probleem en sturen ze je alles op je nek wat je je maar voor kunt stellen.


Dit Oranjewoud heeft grofweg het schijt aan alles en iedereen, walsen over alles heen ondersteunt door een zeer zwak college van B en W van Oosterhout.
Als je als burgervader een noodverordening laat afroepen voor een kleine groep natuurliefhebbers die protesteren tegen de bouw van een afschuwelijk gebouw in een natuurgebied, dan moet je jezelf toch eens achter de oren krabben.
Noodverordening: Een noodverordening vormt over het algemeen een ernstige inbreuk op grondrechten zoals de vrijheid van beweging en de vrijheid van demonstratie, en wordt daarom zelden uitgevaardigd.
Kijk aan Oosterhout valt met dit verhaal dus al onder de zeldzaamheden, is dat dan door de kunde van de burgervader omdat deze hiermee het kwaad wil tegenhouden?
Of is het meer een uitvlucht van een angsthaas?
Er klopt helemaal niets van het gehele verhaal Oranjewoud, dit rammelt aan alle kanten en als je dat als burgervader weet dan ben je een zwakkeling als je dit aanwent om je gelijk te halen.
Enkele voorbeelden van Nederlands zelden gebruikte Noodverordening:

Utrecht, 1982. De burgemeester van Utrecht vaardigt een noodverordening uit voor de ontruiming van het bos Amelisweerd, dat werd bezet door duizenden actievoerders en deels moest wijken voor de aanleg van de A27.

Onderbanken, januari 2006. De juist aangetreden tijdelijke burgemeester van Onderbanken Jos Zuidgeest vreesde voor ‘ernstige ongeregeldheden’ als het Ministerie van Defensie in januari 2006 over zou gaan tot het kappen van 6 ha bos in Onderbanken om de aanvliegroute van de AWACS-vliegtuigen veilig te stellen. Op 2 januari stelde hij daarom een noodverordening vast, die het verblijf in het bos verbood met ingang van 5 januari 2006. De gemeenteraad weigert op 4 januari deze noodverordening te bekrachtigen, waarop de burgemeester beroep aantekent bij de Limburgse gouverneur Léon Frissen. Deze bekrachtigt op 5 januari alsnog de noodverordening. Op 8 januari 2006, de dag voor de bomenkap, liepen ca. 1500 mensen in een protesttocht naar de Schinveldse Bossen om de actievoerders van GroenFront! en de Vereniging STOP awacs, die zich al sinds december 2005 in boomhutten hadden verschanst, te steunen. Ondanks de noodverordening, duidelijke waarschuwingen van de autoriteiten en een poging van de politie om de mensen tegen te houden, negeerden velen het verbod het bos in te gaan.

Haren
21 september 2012: Noodverordening voor het openbaar nuttigen van drank in verband met een uit de hand gelopen oproep op Facebook voor een verjaardagsfeest.


Winschoten 2 oktober 2012: De gemeente Oldambt heeft een noodverordening afgekondigd voor de binnenstad van Winschoten. De maatregel blijft 4 weken van kracht. Burgemeester Smit hoopt zo een einde te kunnen maken aan de reeks branden waar brandstichting de oorzaak van is. Na een week werd er uiteindelijk een man van 25 jaar gearresteerd.


Zomaar enkele waar wel degelijk problemen waren of konden ontstaan, en dan Oosterhout.
Een klein groepje van hooguit 4 of 5 mensen, vredelievende dierenliefhebbers veelal nog met hun hond samen, hiervoor werd dus de noodverordening afgeroepen.
Je zou je diep moeten schamen als burgervader voor deze beslissing.
Oranjewoud is degene die dit alles op de kast heeft gejaagd, nee ze wilde niet naast de moskee bouwen want dat is geen gezicht natuurlijk als Oranjefout zijnde das is te min.

Bomen moesten gekapt worden (lees: zonder kapvergunning) meerdere malen is de actiegroep in hun gelijk gestelt. En wat denkt de gemeente? Wij maken zelf wel uit wat we doen en kappen doodleuk tegen de uitspraak van de rechter in.

Zo zit dit gehele verhaal Oranjefout in elkaar, het rammelt en rommelt aan alle kanten.
De geluidswal was de laatste brug die verslagen moest worden, vele hebben zich hier over gebogen en gezegd nee dat mag niet gebeuren.

Nu komen we dus op het punt waar het recht in Nederland zo krom is als je je maar voor kunt stellen, zelfs rechters en ander hooggeplaatsten spreken elkaar tegen.
Met al dat gedram en onbeschofte manier van handelen werd gister wel de gehele geluidswal kaalgetrokken.
Probeer nu B en W van Oosterhout, evenals directie van Oranjefout je gezicht maar eens niet te verliezen.
Helaas daar is het al te laat voor, Oranjefout en B en W hebben hier zwaar gezichtsverlies geleden en onderwijl wel hun eigen zin doorgedramd.
Hoe recht is recht in Oosterhout? De uitkomst is simpel dat = KROM

 MG 6019-1

 MG 6020-1

 MG 6021-1