logo storp pngAppels met peren vergelijken

Het blijft verbazend hoe sommige raadleden moeilijkheden hebben met het uit elkaar houden van een WAVA en een !GO. Laat staan dat ze er dan ook wat zinnigs over kunnen zeggen. Toch hebben ze gisteravond bij de behandeling van raadsnota ‘Toekomstige positie WAVA binnen Participatiewet’ een poging ondernomen. Als de triestheid van het besef dat enkele koekenbakkers mee mogen beslissen over het lot van onze medemensen met een beperking niet de bovenhand zou hebben, konden we er nog om lachen ook.

Alle bijdragen om vooral aan overhead vast te houden werden zodoende het gewenste extra zetje in de rug van uw college. Ook de verwoede pogingen van de OR van !GO, die hiermee niet onderdoet voor die van Oranjewoud, om uw raad te beïnvloeden en te bespelen met berichten via mail en krant zijn vruchteloos gebleken. Het zal u dan ook niet verbazen dat de OR van !GO  aan het lijntje van de directie loopt.

Maar helaas voor hen die op de  verkeerde paarden gewed hebben... het voorstel dat uiteindelijk voor veranderingen gaat zorgen is unaniem aangenomen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Vandaar dat het CDA een steuntje in de rug nodig had van Cedris CDA directeur !GO. Welingelichte bronnen wisten ons te melden dat CDA vooraf een briefje had gekregen van Cedris CDA directeur !GO. Het betoog van CDA was dan ook niet meer dan een grote verheerlijking van Cedris CDA directeur !GO.

Voor Cedris, CDA, directeur !GO, lijken mensen met een arbeidsbeperking niet meer te zijn dan deelnemers aan door hen bedachte regels. Ze moeten gewoon hun zorggeld afgeven, niet zeuren over het onder het minimum loon te moeten werken EN vooral hun bakkes houden. Als u even op het eind van het CDA-betoog naar de vragen van D66 luistert, en de antwoorden daarop van Cedris directeur !GO CDA, hoort u dat het 1 grote reclamespot is om vooral door te gaan met !GO, en het binnenhalen van door hen geleverde omgeschoolde jobcoaches. De schaamte voorbij, zo kunt u het ook wel samenvatten. De mensen met een arbeidsbeperking komen op de tweede plaats bij het CDA, en zijn niet meer dan een leuk verdienmodel.

Lijken in de kast

Betoog van GroenLinks was duidelijk. Het frauderen en stelen van het werkvoorzieningsschap wordt stelselmatig verzwegen en/of ontweken in uw raad. Vandaar dat wij dat nooit doen.

Er werd door GroenLinks o.a. gesproken over een lening van 5 miljoen euro, die nog openstaat. Die lening heeft dus betrekking op het frauderen en stelen in het verleden. Eerst was de schuld 10 miljoen euro en is inmiddels teruggebracht naar 5 miljoen, betaald met het geld van Sw`ers en U. Bij een eventuele ontmanteling mag de SW`er, en U, de resterende 5 miljoen euro ophoesten. De daders zelf zijn nooit aangepakt, een flinke foei te horen gehad en/of weggepromoveerd naar leuke banen.

We kunnen dit verhaal nog onnodig rekken, maar het is beter om aan te sluiten bij de korte stemverklaring van Gemeentebelangen: we hopen vooral dat arbeidsgehandicapten passend werk mogen ontvangen.