Bewoners van Oosterheide organiseren samen met de Milieuvereniging Oosterhout op zondagmorgen 20 november een publiekswandeling. Deze wandeling zal in het teken staan van de dreigende aantasting van de natuurwaarden in het gebied aan de Beneluxweg als gevolg van het besluit van de gemeenteraad om een kantoor voor Oranjewoud te realiseren midden in het gebied.

De bewoners hebben samen met de Milieuvereniging er alles aan gedaan om de verantwoordelijken ervan te overtuigen dat de realisatie van het kantoor ten koste gaat van de natuur en leefbaarheid en alleen goed is voor de financiële belangen van de projectontwikkelaar. De meerderheid van de gemeenteraad was daar in april ook van overtuigd en verwierp het voorstel. Onder druk van Oranjewoud en de ontwikkelaar zijn een paar raadsleden in juli gezwicht waardoor het plan alsnog goedkeuring kreeg. De bewoners hebben honderden handtekeningen verzameld, bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning en beroep ingesteld bij de Raad van State. Zij hebben bij een een gekwalificeerd onderzoeksbureau een natuuronderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat de plannen negatieve effecten op de (zwaar) beschermde soorten zullen hebben en dat er een ontheffing van de flora en faunawet bij het Ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie aangevraagd moet worden. De gemeente heeft geweigerd deze aanvraag te doen, omdat deze ontheffing alleen kan worden gegeven als er sprake is van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. Dat laatste is niet het geval omdat er voldoende alternatieven zijn in de regio en ook in Oosterhout bijvoorbeeld op het Florijnpark tegen over de Beneluxweg aan de oostkant van de A27.

De wandeling zal het belang laten zien van het groene gebied aan de Beneluxweg in relatie tot de natuur van de boswachterij Dorst en Landgoed Oosterheide.

Verzamelen om 10.00 op het open terrein aan de Beneluxweg naast de moskee. Deelname is gratis. Een donatie is welkom.

Info: Mevrouw Schachinger telefoon 0162-42 36 56