oorIngezonden brief die ook aan uw raad gestuurd is:

In de bijlage kunt U lezen wat een alleenstaande aan gemeentelijke belastingen moet betalen. €447,60 !! Dit bedrag is gelijk aan het bedrag wat een familie van pak hem beet 5 personen moet betalen. Een familie,of huishouden,waar -tig keer meer afval geproduceerd wordt en waar -tig keer meer het riool belast wordt. Dat deze oneerlijke verdeling van de lasten op de alleenstaanden verrekend wordt,is mij al véle jaren een doorn in het oog. Dat ik moet betalen voor de verwerking van mijn afval en het gebruik van het riool vind ik niet meer dan normaal. Echter het moge niet zo zijn dat een alleenstaande onevenredig veel meer moet betalen als een gezin. Het principe dat de vervuiler betaalt zou hier van toepassing moeten wezen.

Wat is er al die jaren nu op tegen geweest om een eerlijke balans te maken? Waarom betalen alleenstaanden al die jaren onevenredig veel aan heffingen? Gaan jullie er nog een keer wat aan doen? Want voor omgerekend €10 per vuilniszak,kan ik beter een particulier vuilbedrijf in de arm nemen.

U hoeft niet aan te komen met wéér een afvalnota (Dhr Bisschop,elke keer dat ik hem tegen kom) of zeggen dat U er naar gaat kijken (Dhr Kasteleins,bij mij op bezoek). Ik vraag U om nu voor eens en altijd rechtvaardig te zijn in het belasten van de burgers van Oosterhout. Wie veel vuil weg doet betaalt meer en wie veel zijn plee doortrekt ook,om het maar even plat te zeggen,maar toch netjes.

Wist U trouwens dat U gemeenteraadslid bent van één van de weinige gemeenten in Nederland die géén onderscheid maakt tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens? Dan heeft de leus,"Oosterhout Familiestad" ook gelijk een andere betekenis. Lekker voordelig voor families en extra duur voor de alleenstaanden!

Ik hoop dat U een en ander op Uw fatsoen trekt en aan deze misstanden een einde maakt.

In afwachting van Uw antwoord verblijf ik,

met vriendelijke groet,

René Reimer