Het Waterbed Effect
Ingezonden stuk van Het Platform Oosterhout tegen Sloop&Woningnood

Als dit kabinet de aandacht te veel op de veertig geselecteerde zogenaamde probleemwijken van Vogelaar richten, verplaatsen ze de problemen naar andere buurten en lossen ze de problemen niet op. Ze worden alleen verplaatst en de oplossingen ervan uitgesteld.

Het vorige week gepubliceerde onderzoek “Na de sloop”, dat in opdracht van het Nicis Institute is uitgevoerd, waarschuwt hiervoor. Deze studie, die tussen 2005 en 2008 is uitgevoerd in de gemeentes Den Haag, Utrecht en Leiden, richt zich op het gevaar van waterbedeffecten van zogenaamd gebiedsgericht stedelijk beleid.

In Oosterhout betekent het bijvoorbeeld dat de bewoners uit Slotjes-Midden worden verplaatst naar de wijken Oosterheide en de Beemden buurt. De door de Oosterhoutse colitie en €ires genoemde vermeende problemen van de wijk Slotjes-Midden verhuizen dus gewoon mee naar Oosterheide en de Beemden buurt. In sommige gevallen verergeren ze zelfs de problemen die er al zijn.

Ook Het Platform Oosterhout tegen Sloop&Woningnood wijst er op dat vele bewoners die vanwege herstructurering gedwongen moesten verhuizen naar buurten die sterk lijken op de wijk waar zij woonden. En dat terwijl de huidige portiekflats gemakkelijk en goedkoop kunnen worden gerenoveerd.

Voor het Nicis en ook voor Het Platform Oosterhout tegen Sloop&Woningnood het bewijs dat waterbedeffecten in het huidige wijkenbeleid 'levensgroot' aanwezig zijn. En dus een grote reden tot zeer grote zorg: 'Waterbedeffecten kunnen de effectiviteit van gebiedsgericht stedelijk beleid ondergraven. De ogen sluiten voor dit soort effecten is gemakkelijk.

De coalitie en de meeste andere Oosterhoutse politieke partijen sluiten de ogen voor het verplaatsen en het voor zich uitschuiven van de problemen. Renoveren in Slotjes-Midden is de oplossing, het plaatsingsbeleid aanpassen is de oplossing, investeren in de wijk is een oplossing …….. niet het gedwongen verplaatsen van mensen, want dat vergeten we steeds, het gaat hier over mensen !!

Binnen het Oosterhoutse is er dan ook nog het probleem dat De Zwaaikom voorlopig in de ijskast staat en dat er dus te weinig sociale huurwoningen zijn. Een groot deel van de bewoners uit Slotjes-Midden zou in de Zwaaikom worden geplaatst.

Om maar over de discussie sociale huurwoning te zwijgen. Woningen met een huur van € 587,- noemen wij geen sociale huurwoningen meer. En om maar te zwijgen over de Oosterhoutse jongeren die in Oosterhout geen betaalbare sociale huurwoning meer kunnen huren en naar elders vertrekken. Oosterhout Familiestad?