vuilopslagMet de invoering van onder meer de huisvuilcontainers,de oranje-vuilniszak en later de ondergrondse containers is het voor de gemeente heel gemakkelijk geworden om na te gaan hoeveel huisvuil men aanbied.

Onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ kan men een extra kliko tegen betaling laten legen.Ook was het zo dat als men oranje vuilniszakken te kort kwam,men deze kon kopen bij de gemeentewerf. Dat zelfde principe gaat ook op voor de ondergrondse containers.Als men meer als 120 keer gebruik heeft gemaakt van deze voorziening,kan men ‘tikken’ bijkopen.Hetzelfde als met die oranje vuilniszakken.Kosten,ongeveer € 30 per 20 beurten(zakken).

Het principe dat de vervuiler betaalt is een goed principe.Daarom heeft de gemeente dit systeem ook omarmd en ingevoerd. Echter de gemeente speelt een vies afvalspelletje.

Het komt er op neer dat bv. een alleenstaande,hetzelfde moet betalen als een heel gezin(Oosterhout blijft toch een familiestad hè). Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ loopt compleet mank.Waarom?? Is het gemakzucht(al dat rekenwerk)?Mooi niet,want op de gemeentewerf weten ze precies hoeveel keer die ondergrondse container met mijn pas is geopend. Bij de milieustraat moet men ook betalen voor het aanbieden van grof afval en dat gaat ook per hoeveelheid,of men nu alleenstaand of een gezin is.

Alleenstaanden worden in Oosterhout onevenredig hoog aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Dat zelfde gaat ook op bij de rioolrechten. Wat is er gemakkelijker om de rioolrechten te koppelen aan het waterverbruik? Immers,elke liter water die uit de kraan komt,verdwijnt ook in het riool(een paar glazen drinkwater daargelaten).

Vroeger,já vroeger,kon je alles aan de straat zetten en werd alles meegenomen.Dat dat niet meer kan begrijp ik goed.Dat een ieder bewust moet zijn van wat er aan afvalstoffen wordt aangeboden vind ik niet meer dan logisch. Als de gemeente een beleid voert dat zegt dat de vervuiler betaalt,moet zij dat ook toepassen.Dus iemand die minder vervuilt,betaalt ook minder!

Hier in Oosterhout snappen ze het niet,of liever gezegd,wíllen ze het niet snappen. Hier is één tarief,alleenstaand en gezin.(maakt dan ook niet uit hoeveel personen) Het is net als de slager zegt,”U wilt één biefstuk,maar U moet wel een héle kilo betalen”. Die ene biefstuk is voor mij genoeg en met de rest kan ik niets doen,daar komt het met de afvalstoffenheffing en rioolrechten ook op neer.

Het zou de politiek sieren als zij hier onderhand eens een punt van gingen maken,want ik weet zeker dat ik hierin niet ‘alleensta(and)’ ben!!

Om het hen ook maar eens te zeggen zal ik deze brief ook naar de fractievoorzitters van de Oosterhoutse politieke partijen sturen. Tijdens het zomerreces hebben zij dan genoeg tijd om hier over na te denken en naar ik hoop deze misstanden eens in de raad aan de orde te stellen.

René Reimer.