Geachte redactie,

Ik sprak vorige week bij toeval een paar raadsleden en fractievoorzitters aangaande de aangetekende brief die de OR van Oranjewoud naar het college en de raad heeft gestuurd. Die brief heeft meer kwaad bloed gezet dan goeds opgeleverd, zoveel is wel duidelijk. Een averechts effect dus. Vooral voelen sommige leden van de raad - toch het hoogste orgaan in Oosterhout qua bestuur - zich persoonlijk beledigd door de brief. Vooral omdat hij aangetekend was verstuurd. Een blunder van formaat. Een fractievoorzitter zei letterlijk: 'Het moet echt niet gekker worden; het voelt nog net niet alsof ik een brief van een deurwaarder in mijn handen krijg gedrukt. Ronduit schandalig.'' (einde citaat)

Tevens hoorde ik op de radio tijdens de uitzending van Centraal Café zaterdag j.l. dat de SP-fractie een motie van wantrouwen overweegt wegens onbehoorlijk bestuur. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Of er voldoende draagvlak voor de motie is om het te halen? Geen idee. Zal niet meevallen, maar ik hoop het. Al was het maar voor de vorm. En een mens mag toch een beetje dagdromen, of niet soms!?

Met de meeste hoogachting,

Drs. Ir. P. Reetketel

PS. Is het trouwens iemand opgevallen dat tijdens de tweede inspraakronde vorige week onze wethouder de hele zitting werd ingefluisterd door een zekere E. Oolhorst?... Oolhorst? hoor ik u al denken... Waar heb ik die naam meer gehoord en waar kennen we die ook al weer van?... Precies!... Dat zal dinsdag trouwens best lastig worden, want dan moet Willemse de raad helemaal zelf in z'n eentje toespreken. Of zou die Oolhorst in het souffleur-luikje zitten onder de tafel? Lijkt me een beetje krap zo tussen die benen van de wethouder in (moet er ook niet aan denken eigenlijk), maar als je een kleedje over de tafel heen hangt, dan past het met een beetje goede wil net misschien en valt het niet zo op. Toch!?