Met het vertrek van het merendeel deel van de CPO deelnemers dreigt er een financieel debacle voor Oosterhout, omdat de bedoelde bouwgrond niet op tijd verkocht kan worden

De plannen waren zo mooi. In navolging van andere succesvolle projecten in de rest van het land werd ook in oosterhout een CPO-project opgestart. In dat project werd het voor bewoners mogelijk om in collectief verband een eigen huis te gaan bouwen. Groot voordeel daarbij is is dat er fors bespaard kan worden op de bouwkosten, omdat er nu eenmaal geen projectontwikkelaar aan te pas komt.

Daar waar in de rest van het land de projecten succesvol verlopen en veel navolging krijgen komt het oosterhoutse plan absoluut niet van de grond. Tragisch dieptepunt is wel het onlangs boos opstappen van het merendeel van de CPO-deelnemers

Wat is er aan de hand? Je eigen huis bouwen binnen collectief verband is een mooi alternatief om betaalbare huizen te realiseren . De bewoners kopen grond van de gemeente en gaan zelf aan de slag om hun woonomgeving te realiseren. Door hun eigen inzet besparen ze dan veel geld op de kosten van hun nieuwe huis.

De deelnemers in Oosterhout werd ook die gedachtengang door de gemeente voorgehouden. Alleen uiteindelijk blijkt dat de huizen niet goedkoper, maar juist duurder worden. Een verwonderlijke zaak dus.

Wat het veroorzaakt is al enige tijd duidelijk . Oosterhout heeft vanuit een ivoren toren beleid  ontwikkeld dat absoluut niet marktgericht is. Het is een plan met veel beperkingen op de te bouwen huizen en hoge kosten. Zo willen de deelnemers huizen bouwen voor doorstromers, zodat wonigen voor starters vrijkomen. Binnen het huidige plan kan dat echter niet, omdat dat de te bouwen woningen te klein zijn en te dicht op elkaar staan. Daarnaast is er ook het punt van de kosten .Oosterhout wil namelijk dat bewoners betalen voor het openbare groen in hun wijk. Daarnaast komt ook de onsluiting van de nieuwe huizen voor rekening van de nieuwe bewoners. Kortom veel geld voor nauwelijks interessante huizen

Lang is er gesproken tussen de partijen maar omdat er geen bereidwilligheid bij de gemeente werd gevonden heeft het merendeel van de deelnemers zich terug getrokken

En daarmee lijkt een zo mooi plan af te steven op een flop. Meest gedupeerde lijkt echter de Oosterhoutse burger die mag betalen voor de rente van de aangekochte grond. En in tijden van bezuinigingen maakt dat de appel extra zuur