Lieve StorpToen ik mij enkele maanden geleden op dit forum afvroeg waarom Oosterhout een aantal van tenminste 2500 woningen wilde gaan bouwen in de nabije toekomst welke plannen enthousiast werden gepresenteerd door het College van B&W op de website van deze stad waren er nog mensen die dat wel een goede zaak vonden.

Dit terwijl aantoonbaar is dat het aantal inwoners aan het tet teruglopen is. Ik vroeg mij toen eveneens af of er soms nog een immigratiegolf aan zat te komen die dringend onderdak moest hebben. Echter {rokbox size=|fullscreen| title=|Link naar relevant artikel| text=|vandaag in BN/De Stem ||}http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/6453357/Stad-kan-veel-minder-bouwen.ece{/rokbox} blijkt dat mijn stelling wel degelijk klopte en daar is nu ook het College achter gekomen en zodoende is er een A- B- en C- lijst gekomen en u kunt van mij aannemen dat de genoemde B- Lijst ook niet doorgaat want er is geen animo voor en dat de Yves de Boer dit nu toegeeft doet mij bijzonder deugt en mogelijk leert het nieuwe college hiervan.

Gewoon eens af en toe of www.storp.nl kijken en dan weet men wat de gewone burger er van denkt en dat is doorgaans beter dan dan een college met een groep ambtenaren gaat zitten denken en het kost een zak geld minder.