Sinds mijn laatste ingezonden brief over de het oneerlijk belasten van alleenstaanden ten opzichte van meerpersoonshuishoudens voor wat betreft de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is er nog bar weinig veranderd.

Het college houdt voet bij stuk daar deze situatie nu eenmaal in het coalitieaccoord is vastgelegd. Een aantal argumenten daarbovenop waren dat de gemeente geen diftar wil. Bij mijn inspreekbeurt afgelopen dinsdag heb ik getracht die argumentatie onderuit te halen. Het college zegt dat zij geen diftar of een lichte vorm wil toepassen. Echter die is er al. Wie meer vervuilt als 120 vuilniszakken,120 klikken op je afvalpasje of als je een extra kliko nodig hebt, moet je extra betalen.

Maar wie minder vervuilt zoals de alleenstaanden kan het overschot van die tikken of zakken niet inleveren en geld terug krijgen. Men betaalt voor niet geleverde diensten. De argumentatie dat gezinnen dan iets meer zouden moeten betalen lijkt mij heel logisch,daar er ook meer vervuilt wordt.Maar daar wil het college niet aan. Het moet tenslotte een familiestad blijven hè!

Het rekensommetje is vrij duidelijk. De alleenstaanden betalen €76 minder en de meerpersoonshuishoudens €30 meer. Dan begint de balans enigszins in evenwicht te komen. Vergeet niet dat dit al járen doorwoekert en dat ons Storp bij de 10% van álle gemeenten behoort die zo oneerlijk hun burgers belasten.

Er zijn meer dan 6000 alleenstaanden in ons Storp en het zou mooi zijn als die ook eens hun stem lieten horen en zeggen;"Wij pikken het niet meer dat jullie van ons pikken". Want dit oneerlijke beleid moet een keer stoppen!

Enig lichtpuntje hoorde ik nog wel tijdens de afgelopen raadsvergadering van Cees Noltee.Helaas haalde zijn amendement het niet. De motie van de SP voor een onderzoek was wel iets te zwak maar doet toch hopen.

René Reimer