In het kader van wat er in de samenleving leeft heeft Storp.nl vragen gesteld aan uw college. Onze vragen betreffen het nieuwe gebruik van de Pannenhoef en wie daar nu de dienst uitmaakt.

Hieronder onze vragen:

Geacht college.

Ons is ter ore gekomen dat er verenigingen, zoals de schaak-, sjoel-, en tafeltennisvereniging het onmogelijk gemaakt is om nog langer gebruik te maken van hun thuisbasis de Pannenhoef. Dit sinds de Pannenhoef het huis is geworden van het Huis voor Amateurs.

Verenigingen, zoals boven in voorbeeld vernoemd, zouden door het HvA aangemerkt zijn als niet cultuurzijnde gebruikers van de Pannenhoef. Voorheen werd er gemiddeld € 10 voor een dagdeel betaald. Nu wordt er € 30 per uur gerekend. Tevens is de schaakvereniging die gebruik maakte van de Pannenhoef financieel benadeeld doordat ze een nieuw adres moeten zien te vinden. Met alle aanpassingen aan briefpapier, website en dergelijke.

Op ons komt dit over of verenigingen, ten voordele van het HvA, met zachte cq harde(?) hand op straat zijn gezet.

Vandaar vragen we u een reactie op de volgende vragen om eventuele misstanden toe te lichten:

Is het waar dat het Huis voor Amateurs heeft mogen uitmaken wie er gebruik mag maken van de Pannenhoef?

Zo ja, dan zouden wij graag vernemen wat de reden is geweest om een club cultuurvrienden deze macht te geven. Wie bepaalt er wat cultuur is in Oosterhout?;

Zo ja, hoe strookt u dit met de uitnodiging (link naar website) die op de website van Huis voor Amateurs te zien is?;

Wie heeft de prijsstijging van 200% bepaald?;

Heeft deze prijsstijging verenigingen weggejaagd?;

Wat gaat u financieel aan tegemoetkoming doen voor de verenigingen die de dupe zijn geworden van dit soort van uitzetbeleid?

Met vriendelijke groet,

John de Vries namens Storp.nl