Afgelopen maandag 20 december zijn door de indieners weer zo’n vierhonderdvijftig handtekeningen ingediend. In totaal hebben nu een duizendtal mensen hun handtekening gezet voor het verzoek om een referendum te houden. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een raadplegend referendum op verzoek van kiesgerechtigde burgers.

De vraagstelling daarbij is
" Vindt u dat het Huis voor Cultuur er moet komen?"
Ja of Nee.

Het stadsbestuur heeft tot grote spijt van de indieners niet de moeite genomen om deze vierhonderdvijftig handtekeningen in ontvangst te nemen.

Op zijn minst is dit wel heel erg flauw te noemen. Maar allee we moeten in dit stadium daar niets achter zoeken, al geeft het te denken. De reden voor het vroege inleveren van de handtekeningen is de volgende: door dit nu te doen kan wellicht de voorbereidingstijd en ook de kosten van een referendum aanzienlijk minder worden. Het zou betekenen dat het referendum dan samen kan vallen met de op 2 maart te houden verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Of het referendum, als de raad toestemming daarvoor geeft, kan meelopen met die verkiezingen is een kwestie van politieke wil, niet van techniek en juridische haarkloverij.

Als de Gemeenteraad in haar vergadering van januari akkoord gaat met het volksinitiatief, is het eerste referendum op volksinitiatief in Oosterhout een feit. Dit omdat een verzameling van verantwoordelijke, met elkaar verbinding zoekende mensen ervoor gekozen hebben om van een democratisch gelegitimeerde regel (lees verordening) gebruik te maken.
Chapeau daarvoor!

Cees Noltee
Groen Brabant